လက္ရွိၾကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ ကပ္ဆိုးႀကီးနဲ႔ လူငယ္ေတြၾကားမွာ ေပၚခဲ့ဖူးတဲ့ နိမိတ္စကား ( ၂ ) ခြန္း

Posted by

နိမိတ္တေဘာင္ဆိုတာ မယုံၾကည္လို့မရဘူး ခုေတြ႕လိုက္ရတဲ့ တေဘာင္ကိုေလ့လာၾကည့္ရင္

မွန္သင့္သေလာက္မွန္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

၅၆၇ ဝယ္ေရေတြႀကီးလို

၈ ဆုံးေျမႀကီးလွုပ္လိမ့္မယ္

၉ ဝယ္ေျမခါ သြက္သြက္ရမ္းလို့အၾကမ္းစားႀကီး လွုပ္လိမ့္မယ္

၃ ကို အစဥ္ေဆာင္

figure>

၅ ကို ထိမ္းလို့

ကပ္စိမ္းႀကီးကိုေက်ာ္ၾကမယ္

ေက်ာ္ၾကကြယ္ေက်ာ္ၾကကြယ္

မၾကာခင္ေသခ်ာလာပါမယ္

figure>

အေပၚကတေဘာင္အရဆိုရင္ ” ၅၆၇ ဝယ္ေရေတြႀကီးလို့ ” ဆိုတာ ၂၀၁၅/၁၆/၁၇ မွာ ေရေတြႀကီးလို့

ဆိုလိုတာလို့ယူဆပါတယ္။ တကယ္လဲ ေရေတြႀကီးခဲ့တယ္

” ၈ ဆုံးေျမႀကီးလွုပ္လိမ့္မယ္ ”ဆိုတာက ၂၀၁၈ မွာငလ်င္ေတြလွုပ္ေနတာျဖစ္ၿပီး

” ၉ ဝယ္ ေျမခါသြက္သြက္ရမ္းလို့ အၾကမ္းစားႀကီးလွုပ္လိမ့္မယ္ ” ဆိုတာကေတာ့ ၂၀၁၉ မွာ

figure>

ငလ်င္အႀကီးစားႀကီး လွုပ္မွာလို့ ေျပာထားတာပါပဲ

လူငယ္ေတြေျပာေျပာေနတဲ့ 9 ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ စကား နဲ႔ ေခတ္ထခဲ့တဲ့

ထမင္းဝေအာင္စားထား ဆိုတဲ့စကားေတြက နိမိတ္ေတြပါပဲ

” ၃ ကိုအစဥ္ေဆာင္ ၅ ကိုထိမ္းလို့ ” ဆိုတာက ရတနာသုံးပါးကိုေဆာင္ၿပီး ၅ ပါးသီလ ေစာင့္ထိန္းပါလို့

တိုက္တြန္း ႏွိုးေဆာ္တာလို့ ကၽြန္ေတာ္နားလည္သလို တေဘာင္အနက္ ျပန္ထားပါတယ္။
figure>

ကၽြန္ေတာ္တေဘာင္ အကိုးအကားယူလာတဲ့ ဆရာဦးျမင့္ခိုင္ကေတာ့ေအာက္မွာေဖာ္ျပတဲ့အတိုင္း တေဘာင္ကို ျပန္ထားပါတယ္။

( ၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ေရႀကီးၿပီးၿပီ) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ငလၽွင္အႀကီးစားႀကီးမ်ားလွူပ္မည္ / လူငယ္ေတြေျပာေျပာေနတဲ့

(9) နိင္းေလာက္ရွိတယ္ဆိုတဲ့စကားဟာ နိမိတ္ေတြပါပဲ

( ရတနာ သုံးပါးကို မေမ့ပါနဲ႔ ငါးပါးသီလကို အထူးလုံျခဳံၾကပါ )

figure>

ပါပါၿဂိဳဟ္ဝါဆိုက သိမ္းမယ္လို့ကိန္းအရ မွာခဲ့တယ္အတည္မလြဲ

မ်ိ ုးမညစ္ဆိုးညစ္သူ အကုန္ေပ်ာက္ပါလိမ့္ ေၾကာက္စရာ့ ပြဲ

ဝါဆိုလဟာသူေတာ္ေကာင္းမ်ား အက်င့္သီလ ျပည့္စုံသူမ်ားျပားေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္တယ္ …

အဲဒီအခ်ိန္ကိုေစာ္ကားရင္ …အက်ိ ု းအျပစ္ ပိုႀကီးတတ္ပါတယ္

figure>

ခုဝါဆိုကစလို့အရမ္းေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြလာပါလိမ့္မယ္ငလၽွင္ႀကီးေတြ

အဲဒီအခ်ိန္ကိုေစာ္ကားရင္ …အက်ိ ု းအျပစ္ ပိုႀကီးတတ္ပါတယ္

ခုဝါဆိုကစလို့အရမ္းေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြလာပါလိမ့္မယ္ငလၽွင္ႀကီးေတြ

လွုပ္ဖို့အတြက္သိပၸံကေရာဝိဇၨာေတြကပါ..သတိေပးေနတာၾကာပါၿပီ

figure>

ထမင္းဝေအာင္ စားထားၾကဆိုတာ နိမိတ္ေတြပါပဲ

ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအထူးသတိထားၾကပါ

ရတနာသုံးပါးကိုမေစာ္ကားၾကပါနဲ႔

ပရိတ္ ပ႒ာန္းမ်ားရတနာသုတ္မ်ားမျပတ္ရြတ္ၾကပါ ..အမဲသား လုံးဝမစားၾကပါနဲ႔
figure>

ခေလးငယ္မ်ား ရွိတဲ့အိမ္မ်ား အထူးသတိထားၾကပါ

လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး လက္ထက္က ကပ္ဆိုက္သလိုမ်ိဳုး တစ္ႀကိမ္က်ိန္းေသ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္…။

Zawgyi(version)

နိမိတ္တေဘာင္ဆိုတာ မယုံၾကည္လို့မရဘူး ခုေတြ႕လိုက္ရတဲ့ တေဘာင္ကိုေလ့လာၾကည့္ရင္

မွန္သင့္သေလာက္မွန္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

၅၆၇ ဝယ္ေရေတြႀကီးလို

၈ ဆုံးေျမႀကီးလွုပ္လိမ့္မယ္

၉ ဝယ္ေျမခါ သြက္သြက္ရမ္းလို့အၾကမ္းစားႀကီး လွုပ္လိမ့္မယ္

၃ ကို အစဥ္ေဆာင္

figure>

၅ ကို ထိမ္းလို့

ကပ္စိမ္းႀကီးကိုေက်ာ္ၾကမယ္

ေက်ာ္ၾကကြယ္ေက်ာ္ၾကကြယ္

မၾကာခင္ေသခ်ာလာပါမယ္

figure>

အေပၚကတေဘာင္အရဆိုရင္ ၅၆၇ ဝယ္ေရေတြႀကီးလို့ ဆိုတာ ၂၀၁၅/၁၆/၁၇ မြာ ေရေတြႀကီးလို့

ဆိုလိုတာလို့ယူဆပါတယ္။ တကယ္လဲ ေရေတြႀကီးခဲ့တယ္

၈ ဆုံးေျမႀကီးလွုပ္လိမ့္မယ္ ဆိုတာက ၂၀၁၈ မွာငလ်င္ေတြလွုပ္ေနတာျဖစ္ၿပီး

၉ ဝယ္ ေျမခါသြက္သြက္ရမ္းလို့ အၾကမ္းစားႀကီးလွုပ္လိမ့္မယ္ ဆိုတာေကတာ့ ၂၀၁၉ မြာ

figure>

ငလ်င္အႀကီးစားႀကီး လွုပ္မွာလို့ ေျပာထားတာပါပဲ

လူငယ္ေတြေျပာေျပာေနတဲ့ 9 ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ စကား နဲ႔ ေခတ္ထခဲ့တဲ့

ထမင္းဝေအာင္စားထား ဆိုတဲ့စကားေတြက နိမိတ္ေတြပါပဲ

၃ ကိုအစဥ္ေဆာင္ ၅ ကိုထိမ္းလို့ ဆိုတာက ရတနာသုံးပါးကိုေဆာင္ၿပီး ၅ ပါးသီလ ေစာင့္ထိန္းပါလို့

တိုက္တြန္း ႏွိုးေဆာ္တာလို့ ကၽြန္ေတာ္နားလည္သလို တေဘာင္အနက္ ျပန္ထားပါတယ္။
figure>

ကၽြန္ေတာ္တေဘာင္ အကိုးအကားယူလာတဲ့ ဆရာဦးျမင့္ခိုင္ကေတာ့ေအာက္မွာေဖာ္ျပတဲ့အတိုင္း တေဘာင္ကို ျပန္ထားပါတယ္။

( ၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ေရႀကီးၿပီးၿပီ) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ငလၽွင္အႀကီးစားႀကီးမ်ားလွူပ္မည္ / လူငယ္ေတြေျပာေျပာေနတဲ့

(9) နိင္းေလာက္ရွိတယ္ဆိုတဲ့စကားဟာ နိမိတ္ေတြပါပဲ

( ရတနာ သုံးပါးကို မေမ့ပါနဲ႔ ငါးပါးသီလကို အထူးလုံျခဳံၾကပါ )

figure>

ပါပါၿဂိဳဟ္ဝါဆိုက သိမ္းမယ္လို့ကိန္းအရ မွာခဲ့တယ္အတည္မလြဲ

မ်ိ ုးမညစ္ဆိုးညစ္သဴ အကုန္ေပ်ာက္ပါလိမ့္ ေၾကာက္စရာ့ ၿပဲ

ဝါဆိုလဟာသူေတာ္ေကာင္းမ်ား အက်င့္သီလ ျပည့္စုံသူမ်ားျပားေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္တယ္

အဲဒီအခ်ိန္ကိုေစာ္ကားရင္ အက်ိ ု းအျပစ္ ပိုႀကီးတတ္ပါတယ္

figure>

ခုဝါဆိုကစလို့အရမ္းေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြလာပါလိမ့္မယ္ငလၽွင္ႀကီးေတြ

အဲဒီအခ်ိန္ကိုေစာ္ကားရင္ အက်ိ ု းအျပစ္ ပိုႀကီးတတ္ပါတယ္

ခုဝါဆိုကစလို့အရမ္းေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြလာပါလိမ့္မယ္ငလၽွင္ႀကီးေတြ

လွုပ္ဖို့အတြက္သိပၸံကေရာဝိဇၨာေတြကပါ..သတိေပးေနတာၾကာပါၿပီ

figure>

ထမင္းဝေအာင္ စားထားၾကဆိုတာ နိမိတ္ေတြပါပဲ

ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအထူးသတိထားၾကပါ

ရတနာသုံးပါးကိုမေစာ္ကားၾကပါနဲ႔

ပရိတ္ ပ႒ာန္းမ်ားရတနာသုတ္မ်ားမျပတ္ရြတ္ၾကပါ ..အမဲသား လုံးဝမစားၾကပါနဲ႔
figure>

ေခလးငယၼ္ား ႐ြိတဲ့အိမၼ္ား အထူးသတိထားၾကပါ

လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး လကၳကၠ ကပ္ဆိုက္သလိုမ်ိဳုး တစ္ႀကိမ္က်ိန္းေသ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။