ေတာထဲတြင္ႏွစ္ေပါင္း ၂၀နီးပါးေနခဲ့ၿပီး ပထမဆုံးအႀကိမ္ လူေတြႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံဖူးေသာ ေကာင္ေလး၏အျဖစ္

Posted by

ေတာထဲတြင္ႏွစ္ေပါင္း ၂၀နီးပါးေနခဲ့ၿပီး ပထမဆုံးအႀကိမ္ လူေတြႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံဖူးေသာ ေကာင္ေလး၏အျဖစ္

ေလာကႀကီးရွိ လူတိုင္းတြင္ ေမြးရာပါအားနည္းခ်က္ဆိုတာ ပါလာၿပီးသားျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ့ေသာသူမ်ားက် ပတ္ဝန္းက်င္၏

ေျပာဆိုေဝဖန္ျခင္းေတြကို ဂ႐ုစိုက္လြန္းၿပီး ရင္မဆိုင္ရဲၾက၍ အေဝးသို့ ေရွာင္ပုန္းတတ္ၾကသည္။

ယခုအခါတြင္လည္း အေရွ႕အာဖရိကရွိ ဝမ္ဒါလူမ်ိဳးႏြယ္စုျဖစ္ေသာ Zanziman Ellie အမည္ရွိေသာ အသက္ ၂၀ႏွစ္အရြယ္ ေကာင္ေလးသည္

ေမြးရာပါ ဉာဏ္ထိုင္းေသာ ေရာဂါရွိၿပီး ယခုခ်ိန္ထိ စကားမေျပာတတ္ေသာ သနားစရာလူငယ္ေလးတစ္ေယာက္ပင္ ျဖစ္သည္။

အဲလီသည္ ငယ္စဥ္ကတည္းက သူ႔ကိုယ္သူ အားငယ္ၿပီး အျခားေသာသူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လၽွင္ အျမဲအရွုံးသမားတစ္ေယာက္လို ခံစားေနရကာ

ေဝဖန္ကဲ့ရဲ့မည္ကိုလည္း ေၾကာက္၍ အျမဲတမ္းေရွာင္ေနတတ္သည္။ ထို့ေၾကာင့္ အဲလီသည္ လူသူႏွင့္ကင္းေဝးရန္

၃၀ကီလိုမီတာ ကြာေဝးေသာ ေတာအုပ္ဆီသို့ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ရြာထဲရွိ ကေလးမ်ား၏ သူ႔ကိုၾကည့္ေသာ အထင္ေသးအၾကည့္ေတြႏွင့္

ေလွာင္ေျပာင္ျခင္းမ်ားကို မခံခ်င္၍ သစ္ပင္ေပၚသို့ အျမဲတက္ေနလ်က္ရွိသည္။ အဲလီသည္ လူသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ့၍

တစ္ခ်ိန္လုံး ပုန္းေရွာင္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းလည္း မရွိခဲ့ပါ။ထို့အျပင္ လူအမ်ားမွ အဲလစ္ကို” Forest Boy” ဟုပင္ ေခၚဆိုၾကေသးသည္။

အဲလစ္သည္ မိခင္ျဖစ္သူ တစ္ေယာက္တည္းကိုသာယုံၾကည္အားကိုးၿပီး ေနခဲ့ရာ မိခင္လည္း

သူမ၏သားေလးဘဝ တစ္ေလၽွာင္လုံးကို ယခုလိုပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ မျမင္ရက္ေတာ့၍ အႀကံတစ္ခုစဥ္းစားခဲ့သည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္ မိခင္ျဖစ္သူသည္ အဲလီကို ကားႏွင့္အတူေခၚေဆာင္ကာ ခရီးထြက္လည္ခဲ့ၿပီး

လူေတြႏွင့္ ျမင္ေတြ႕ ထိေတြ႕ေစၿပီး မ်က္စိပြင့္ နားပြင့္ေစမည့္အျပင္ေလာကႀကီး၏ ေပ်ာ္ရႊင္မွုအရသာကို ခံစားေစခဲ့သည္။

Zawgyi(version)

ေတာထဲတြင္ႏွစ္ေပါင္း ၂၀နီးပါးေနခဲ့ၿပီး ပထမဆုံးအႀကိမ္ လူေတြႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံဖူးေသာ ေကာင္ေလး၏အျဖစ္

ေလာကႀကီးရွိ လူတိုင္းတြင္ ေမြးရာပါအားနည္းခ်က္ဆိုတာ ပါလာၿပီးသားျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ့ေသာသူမ်ားက် ပတ္ဝန္းက်င္၏

ေျပာဆိုေဝဖန္ျခင္းေတြကို ဂ႐ုစိုက္လြန္းၿပီး ရင္မဆိုင္ရဲၾက၍ ေအဝးသို႔ ေရွာင္ပုန္းတတ္ၾကသည္။

ယခုအခါတြင္လည္း အေရွ႕အာဖရိကရွိ ဝမ္ဒါလူမ်ိဳးႏြယ္စုျဖစ္ေသာ Zanziman Ellie အမည္ရွိေသာ အသက္ ၂၀ႏွစ္အရြယ္ ေကာင္ေလးသည္

ေမြးရာပါ ဉာဏ္ထိုင္းေသာ ေရာဂါရွိၿပီး ယခုခ်ိန္ထိ စကားမေျပာတတ္ေသာ သနားစရာလူငယ္ေလးတစ္ေယာက္ပင္ ျဖစ္သည္။

အဲလီသည္ ငယ္စဥ္ကတည္းက သူ႔ကိုယ္သူ အားငယ္ၿပီး အျခားေသာသူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လၽွင္ အျမဲအရွုံးသမားတစ္ေယာက္လို ခံစားေနရကာ

ေဝဖန္ကဲ့ရဲ့မည္ကိုလည္း ေၾကာက္၍ အျမဲတမ္းေရွာင္ေနတတ္သည္။ ထို့ေၾကာင့္ အဲလီသည္ လူသူႏွင့္ကင္းေဝးရန္

၃၀ကီလိုမီတာ ကြာေဝးေသာ ေတာအုပ္ဆီသို့ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ရြာထဲရွိ ေကလးမ္ား၏ သူ႔ကိုၾကည့္ေသာ အထင္ေသးအၾကည့္ေတြႏွင့္

ေလွာင္ေျပာင္ျခင္းမ်ားကို မခံခ်င္၍ သစ္ပင္ေပၚသို့ အျမဲတက္ေနလ်က္ရွိသည္။ အဲလီသည္ လူသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ့၍

တစ္ခ်ိန္လုံး ပုန္းေရွာင္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းလည္း မရွိခဲ့ပါ။ထို့အျပင္ လူအမ္ားမြ အဲလစၠို Forest Boy ဟုပင္ ေခၚဆိုၾကေသးသည္။

အဲလစ္သည္ မိခင္ျဖစ္သူ တစ္ေယာက္တည္းကိုသာယုံၾကည္အားကိုးၿပီး ေနခဲ့ရာ မိခင္လည္း

သူမ၏သားေလးဘဝ တစ္ေလၽွာင္လုံးကို ယခုလိုပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ မျမင္ရက္ေတာ့၍ အႀကံတစ္ခုစဥ္းစားခဲ့သည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္ မိခင္ျဖစ္သူသည္ အဲလီကို ကားႏွင့္အတူေခၚေဆာင္ကာ ခရီးထြက္လည္ခဲ့ၿပီး

လူေတြႏွင့္ ျမင္ေတြ႕ ထိေတြ႕ေစၿပီး မ်က္စိပြင့္ နားပြင့္ေစမည့္အျပင္ေလာကႀကီး၏ ေပ်ာ္ရႊင္မွုအရသာကို ခံစားေစခဲ့သည္။