မိသားစု အေပ်ာ္လုပ္စားလို႔ ရသလို စီးပြားျဖစ္လည္း ေရာင္းလို႔ရတဲ့ ေက်ာက္ဖ႐ုံယို ျပဳလုပ္နည္း…

Posted by

မိသားစု အေပ်ာ္လုပ္စားလို့ရသလိုစီးပြားျဖစ္လည္း ေရာင္းလို့ရတဲ့ ေက်ာက္ဖ႐ုံယိုျပဳလုပ္နည္း…

ပထမဆုံး ေက်ာက္ဖ႐ုံသီးကို အခြံခြာၿပီး အတြင္းမွ အေစ့မ်ားကိုဖယ္ရွားျပစ္ပါ။ေက်ာက္ဖ႐ုံသီးအရင့္ ႏွစ္ခ်ိဳ့ျဖစ္ရပါမယ္။ ေက်ာက္ဖ႐ုံသီး အႏုျဖင့္ မရပါ။

အခြံခြာလို့ၿပီးပါက ေက်ာက္ဖ႐ုံသီးကိုအလ်ား (၄)လကၼ အနံ(၂)လကၼခန႔္ အေခ်ာင္းေလးမ်ားျဖစ္ေအာင္လွပညီညာစြာ လွီးျဖတ္ၿပီး ေသခ်ာသန႔္စင္ေအာင္ရေဆးေၾကာပါ။

ကြမ္းစားထုံးမွုန႔္ကို ေရသန႔္သန႔္ထဲ၌အနည္းငယ္ ထည့္ေဖ်ာ္၍ေဆးေၾကာၿပီးေသာ ေက်ာက္ဖ႐ုံသီးအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို၃ နာရီခန႔္ၾကာေအာင္ စိမ္ေပးထားရပါမယ္။

သုံးနာရီခန႔္ၾကာေသာအခါ၎အားဆယ္ယူ၍ ေရသန႔္စင္ေအာင္တဖန္ ေဆးေၾကာလိုက္ပါ။

ေက်ာက္ခ်ဥ္အရည္သုံးဇြန္းခန႔္ကို ေရ၌ထည့္ေဖ်ာ္၍ ေရစစ္ထားေသာ

ေက်ာက္ဖ႐ုံ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုတဖန္ျပန္လည္ၿပီး မိနစ္ အနည္းငယ္မၽွ ၾကာေအာင္စိမ္ထားေပးၿပီး ျပန္လည္ဆယ္ယူ၍ ေရထပ္မံ စစ္ေပးထားပါ။

သၾကားကိုလိုသေလာက္ခ်ိန္ထည့္ၿပီးဆားအနည္းငယ္ျဖင့္ ေက်ာက္ဖ႐ုံးသီးအစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုသမေအာင္ ေရာနယ္ၿပီး ေရသန႔္သန႔္ထည့္ကာနာရီဝက္ခန႔္ က်ိဳခ်က္ေပးၿပီး

ပ်စ္ခဲလာခ်ိန္၌အိုးအတြင္းမွဆယ္ယူ၍ ဇကာေပၚသို့ ျဖန႔္ၾကဲေပးၿပီး ေအးခဲ သြားသည္အထိထားေပးလိုက္ပါကသန႔္ရွင္းလတ္ဆတ္ၿပီး ခ်ိဳၿမိန္ေသာ ေက်ာက္ဖ႐ုံယို (သို့) Winter Melon Candyကိုမွီဝဲသုံးေဆာင္နိုင္ပါသည္။

Zagyi(version)

မိသားစု အေပ်ာ္လုပ္စားလို့ရသလိုစီးပြားျဖစ္လည္း ေရာင္းလို့ရတဲ့ ေက်ာက္ဖ႐ုံယိုျပဳလုပ္နည္း

ပထမဆုံး ေက်ာက္ဖ႐ုံသီးကို အခြံခြာၿပီး အတြင္းမွ အေစ့မ်ားကိုဖယ္ရွားျပစ္ပါ။ေက်ာက္ဖ႐ုံသီးအရင့္ ႏွစ္ခ်ိဳ့ျဖစ္ရပါမယ္။ ေက်ာက္ဖ႐ုံသီး အႏုျဖင့္ မရပါ။

အခြံခြာလို့ၿပီးပါက ေက်ာက္ဖ႐ုံသီးကိုအလ်ား (၄)လကၼ အနံ(၂)လကၼခန႔္ အေခ်ာင္းေလးမ်ားျဖစ္ေအာင္လွပညီညာစြာ လွီးျဖတ္ၿပီး ေသခ်ာသန႔္စင္ေအာင္ရေဆးေၾကာပါ။

ကြမ္းစားထုံးမွုန႔္ကို ေရသန႔္သန႔္ထဲ၌အနည္းငယ္ ထည့္ေဖ်ာ္၍ေဆးေၾကာၿပီးေသာ ေက်ာက္ဖ႐ုံသီးအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို၃ နာရီခန႔္ၾကာေအာင္ စိမ္ေပးထားရပါမယ္။

သုံးနာရီခန႔္ၾကာေသာအခါ၎အားဆယ္ယူ၍ ေရသန႔္စင္ေအာင္တဖန္ ေဆးေၾကာလိုက္ပါ။

ေက်ာက္ခ်ဥ္အရည္သုံးဇြန္းခန႔္ကို ေရ၌ထည့္ေဖ်ာ္၍ ေရစစ္ထားေသာ

ေက်ာက္ဖ႐ုံ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုတဖန္ျပန္လည္ၿပီး မိနစ္ အနည္းငယ္မၽွ ၾကာေအာင္စိမ္ထားေပးၿပီး ျပန္လည္ဆယ္ယူ၍ ေရထပ္မံ စစ္ေပးထားပါ။

သၾကားကိုလိုသေလာက္ခ်ိန္ထည့္ၿပီးဆားအနည္းငယ္ျဖင့္ ေက်ာက္ဖ႐ုံးသီးအစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုသမေအာင္ ေရာနယ္ၿပီး ေရသန႔္သန႔္ထည့္ကာနာရီဝက္ခန႔္ က်ိဳခ်က္ေပးၿပီး

ပ်စ္ခဲလာခ်ိန္၌အိုးအတြင္းမွဆယ္ယူ၍ ဇကာေပၚသို့ ျဖန႔္ၾကဲေပးၿပီး ေအးခဲ သြားသည္အထိထားေပးလိုက္ပါကသန႔္ရွင္းလတ္ဆတ္ၿပီး ခ်ိဳၿမိန္ေသာ ေက်ာက္ဖ႐ုံယို (သို႔) Winter Melon Candyကိုမွီဝဲသုံးေဆာင္နိုင္ပါသည္။