ဖုန္းအလုံးေပါင္း၄၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ Liveလြင့္ၿပီး ေဈးေရာင္းသည့္ အြန္လိုင္းေဈးသည္တစ္ဦး၏ ေနာက္ကြယ္ကပုံရိပ္ေတြေၾကာင့္ လူအမ်ားကအံ့အားသင့္ၿပီး မယုံနိုင္ေအာင္ျဖစ္ခဲ့ရ

Posted by

ေရွးယခင္က လူတို့ဟာေဈးဝယ္ယူရန္အတြက္ အခ်ိန္တစ္ခုေပးၿပီး ဆိုင္သို့သြားေရာက္ကာ ဝယ္ယူေနၾကရပါတယ္။သို့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ အြန္လိုင္းမွေဈးေရာင္းခ်ျခင္းဟာ အလြန္ေခတ္စားလာခဲ့ၿပီး ဆိုရွယ္ပလပ္ေဖာင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေတြပိုမိုတြင္က်ယ္ကာ အဆင္ေျပလာခဲ့ၾကပါတယ္။

အြန္လိုင္းမွတိုက္႐ုက္ထုတ္လြင့္ေရာင္းခ်ရာတြင္ လူတိုင္းက ဖုန္းတစ္လုံးျဖင့္သာ အလုပ္လုပ္ၾကသည္ဟု ထင္ေနၾကေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္သူအခ်ိဳ့၏ ေဈးေရာင္းခ်သည့္ ေနာက္ကြယ္ကပုံရိပ္ကို ျမင္လိုက္ရခ်ိန္မွာ မယုံနိုင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ဖုန္းအလုံးေပါင္း ရာေက်ာ္ျဖင့္ တိုက္ရိုက္ထုတ္လုပ္ေနပုံဟာ အမွတ္တကယ္ေရာ ဟုတ္ရဲ့လားဆိုတာ မယုံနိုင္ေအာင္ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး လူအမ်ားၾကားတြင္ သံသယျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ဖုန္းအလုံးေပါင္း၄၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ Liveလြင့္ၿပီး ေဈးေရာင္းသည့္ အြန္လိုင္းေဈးသည္တစ္ဦး၏ ေနာက္ကြယ္ကပုံရိပ္ေတြေၾကာင့္ လူအမ်ားကအံ့အားသင့္ၿပီး မယုံႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ခဲ့ရ

ေရွးယခင္က လူတို႔ဟာေဈးဝယ္ယူရန္အတြက္ အခ်ိန္တစ္ခုေပးၿပီး ဆိုင္သို႔သြားေရာက္ကာ ဝယ္ယူေနၾကရပါတယ္။သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ အြန္လိုင္းမွေဈးေရာင္းခ်ျခင္းဟာ အလြန္ေခတ္စားလာခဲ့ၿပီး ဆိုရွယ္ပလပ္ေဖာင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေတြပိုမိုတြင္က်ယ္ကာ အဆင္ေျပလာခဲ့ၾကပါတယ္။

အြန္လိုင္းမွတိုက္႐ုက္ထုတ္လြင့္ေရာင္းခ်ရာတြင္ လူတိုင္းက ဖုန္းတစ္လုံးျဖင့္သာ အလုပ္လုပ္ၾကသည္ဟု ထင္ေနၾကေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္သူအခ်ိဳ႕၏ ေဈးေရာင္းခ်သည့္ ေနာက္ကြယ္ကပုံရိပ္ကို ျမင္လိုက္ရခ်ိန္မွာ မယုံႏိုင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ဖုန္းအလုံးေပါင္း ရာေက်ာ္ျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လုပ္ေနပုံဟာ အမွတ္တကယ္ေရာ ဟုတ္ရဲ႕လားဆိုတာ မယုံႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး လူအမ်ားၾကားတြင္ သံသယျဖစ္ေနၾကပါတယ္။

Zawgyi(version)

ေရွးယခင္က လူတို့ဟာေဈးဝယ္ယူရန္အတြက္ အခ်ိန္တစ္ခုေပးၿပီး ဆိုင္သို့သြားေရာက္ကာ ဝယ္ယူေနၾကရပါတယ္။သို့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ အြန္လိုင္းမွေဈးေရာင္းခ်ျခင္းဟာ အလြန္ေခတ္စားလာခဲ့ၿပီး ဆိုရွယ္ပလပ္ေဖာင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေတြပိုမိုတြင္က်ယ္ကာ အဆင္ေျပလာခဲ့ၾကပါတယ္။

အြန္လိုင္းမွတိုက္႐ုက္ထုတ္လြင့္ေရာင္းခ်ရာတြင္ လူတိုင္းက ဖုန္းတစ္လုံးျဖင့္သာ အလုပ္လုပ္ၾကသည္ဟု ထင္ေနၾကေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္သူအခ်ိဳ့၏ ေဈးေရာင္းခ်သည့္ ေနာက္ကြယ္ကပုံရိပ္ကို ျမင္လိုက္ရခ်ိန္မွာ မယုံနိုင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ဖုန္းအလုံးေပါင္း ရာေက်ာ္ျဖင့္ တိုက္ရိုက္ထုတ္လုပ္ေနပုံဟာ အမွတ္တကယ္ေရာ ဟုတ္ရဲ့လားဆိုတာ မယုံနိုင္ေအာင္ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး လူအမ်ားၾကားတြင္ သံသယျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ဖုန္းအလုံးေပါင္း၄၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ Liveလြင့္ၿပီး ေဈးေရာင္းသည့္ အြန္လိုင္းေဈးသည္တစ္ဦး၏ ေနာက္ကြယ္ကပုံရိပ္ေတြေၾကာင့္ လူအမ်ားကအံ့အားသင့္ၿပီး မယုံႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ခဲ့ရ

ေရွးယခင္က လူတို႔ဟာေဈးဝယ္ယူရန္အတြက္ အခ်ိန္တစ္ခုေပးၿပီး ဆိုင္သို႔သြားေရာက္ကာ ဝယ္ယူေနၾကရပါတယ္။သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ အြန္လိုင္းမွေဈးေရာင္းခ်ျခင္းဟာ အလြန္ေခတ္စားလာခဲ့ၿပီး ဆိုရွယ္ပလပ္ေဖာင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေတြပိုမိုတြင္က်ယ္ကာ အဆင္ေျပလာခဲ့ၾကပါတယ္။

အြန္လိုင္းမွတိုက္႐ုက္ထုတ္လြင့္ေရာင္းခ်ရာတြင္ လူတိုင္းက ဖုန္းတစ္လုံးျဖင့္သာ အလုပ္လုပ္ၾကသည္ဟု ထင္ေနၾကေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္သူအခ်ိဳ႕၏ ေဈးေရာင္းခ်သည့္ ေနာက္ကြယ္ကပုံရိပ္ကို ျမင္လိုက္ရခ်ိန္မွာ မယုံႏိုင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ဖုန္းအလုံးေပါင္း ရာေက်ာ္ျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လုပ္ေနပုံဟာ အမွတ္တကယ္ေရာ ဟုတ္ရဲ႕လားဆိုတာ မယုံႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး လူအမ်ားၾကားတြင္ သံသယျဖစ္ေနၾကပါတယ္။