တန္၈၅၀အေလးခ်ိန္ရွိ ဧရာမေက်ာက္တုံးႀကီး၏ေအာက္တြင္ ကိုယ္တိုင္ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ေနအိမ္ကို ေဒၚလာ၁၀သန္းေပးေသာ္လည္း မေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ဇနီးေမာင္ႏွံ

Posted by

အလြန္ႀကီးမားလွေသာ ေက်ာက္တုန္းႀကီးေအာက္တြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာေနအိမ္ေလးဟာ ကမၻာအႏွံလူတို့၏ အာ႐ုံစိုက္စရာျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ေနအိမ္ေလးကေတာ့ မကၠစီကိုနိုင္ငံတြင္တည္ရွိၿပီး အသက္၇၀အရြယ္ မစၥတာDon Benito Hernandezႏွင့္ဇနီးေမာင္ႏွံတို့က ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေနအိမ္တြင္ ဧည့္ခန္း၊ထမင္းစားခန္းႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္တို့ပါဝင္ၿပီး အဖိုးႏွင့္အဖြားတို့က စိတ္က်တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။သူေ႒းႀကီးေတြက ေနအိမ္ေလးကိုအလြန္သေဘာက်ၿပီး ေဒၚလာဆယ္သန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးဖို့ ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး ကိုယ္တိုင္သာေနထိုင္ခ်င္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ေနအိမ္ေလးဟာ ဖိုးဖိုးႏွင့္ဖြားဖြားအတြက္ ေငြေၾကးေတြထက္ ပိုမိုတန္းဖိုးရွိေသာ ရတနာတစ္ပါးျဖစ္ေနမွာေသခ်ာပါတယ္။

တန္၈၅၀အေလးခ်ိန္ရွိ ဧရာမေက်ာက္တုံးႀကီး၏ေအာက္တြင္ ကိုယ္တိုင္ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ေနအိမ္ကို ေဒၚလာ၁၀သန္းေပးေသာ္လည္း မေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ဇနီးေမာင္ႏွံ

အလြန္ႀကီးမားလွေသာ ေက်ာက္တုန္းႀကီးေအာက္တြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာေနအိမ္ေလးဟာ ကမာၻအႏွံလူတို႔၏ အာ႐ုံစိုက္စရာျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ေနအိမ္ေလးကေတာ့ မကၠစီကိုႏိုင္ငံတြင္တည္ရွိၿပီး အသက္၇၀အ႐ြယ္ မစၥတာDon Benito Hernandezႏွင့္ဇနီးေမာင္ႏွံတို႔က ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေနအိမ္တြင္ ဧည့္ခန္း၊ထမင္းစားခန္းႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္တို႔ပါဝင္ၿပီး အဖိုးႏွင့္အဖြားတို႔က စိတ္က်တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။သူေ႒းႀကီးေတြက ေနအိမ္ေလးကိုအလြန္သေဘာက်ၿပီး ေဒၚလာဆယ္သန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး ကိုယ္တိုင္သာေနထိုင္ခ်င္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ေနအိမ္ေလးဟာ ဖိုးဖိုးႏွင့္ဖြားဖြားအတြက္ ေငြေၾကးေတြထက္ ပိုမိုတန္းဖိုးရွိေသာ ရတနာတစ္ပါးျဖစ္ေနမွာေသခ်ာပါတယ္။

Zawgyi(version)

အလြန္ႀကီးမားလွေသာ ေက်ာက္တုန္းႀကီးေအာက္တြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာေနအိမ္ေလးဟာ ကမၻာအႏွံလူတို့၏ အာ႐ုံစိုက္စရာျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ေနအိမ္ေလးကေတာ့ မကၠစီကိုနိုင္ငံတြင္တည္ရွိၿပီး အသက္၇၀အရြယ္ မစၥတာDon Benito Hernandezႏွင့္ဇနီးေမာင္ႏွံတို့က ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေနအိမ္တြင္ ဧည့္ခန္း၊ထမင္းစားခန္းႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္တို့ပါဝင္ၿပီး အဖိုးႏွင့္အဖြားတို့က စိတ္က်တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။သူေ႒းႀကီးေတြက ေနအိမ္ေလးကိုအလြန္သေဘာက်ၿပီး ေဒၚလာဆယ္သန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးဖို့ ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး ကိုယ္တိုင္သာေနထိုင္ခ်င္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ေနအိမ္ေလးဟာ ဖိုးဖိုးႏွင့္ဖြားဖြားအတြက္ ေငြေၾကးေတြထက္ ပိုမိုတန္းဖိုးရွိေသာ ရတနာတစ္ပါးျဖစ္ေနမွာေသခ်ာပါတယ္။

တန္၈၅၀အေလးခ်ိန္ရွိ ဧရာမေက်ာက္တုံးႀကီး၏ေအာက္တြင္ ကိုယ္တိုင္ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ေနအိမ္ကို ေဒၚလာ၁၀သန္းေပးေသာ္လည္း မေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ဇနီးေမာင္ႏွံ

အလြန္ႀကီးမားလွေသာ ေက်ာက္တုန္းႀကီးေအာက္တြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာေနအိမ္ေလးဟာ ကမာၻအႏွံလူတို႔၏ အာ႐ုံစိုက္စရာျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ေနအိမ္ေလးကေတာ့ မကၠစီကိုႏိုင္ငံတြင္တည္ရွိၿပီး အသက္၇၀အ႐ြယ္ မစၥတာDon Benito Hernandezႏွင့္ဇနီးေမာင္ႏွံတို႔က ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေနအိမ္တြင္ ဧည့္ခန္း၊ထမင္းစားခန္းႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္တို႔ပါဝင္ၿပီး အဖိုးႏွင့္အဖြားတို႔က စိတ္က်တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။သူေ႒းႀကီးေတြက ေနအိမ္ေလးကိုအလြန္သေဘာက်ၿပီး ေဒၚလာဆယ္သန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး ကိုယ္တိုင္သာေနထိုင္ခ်င္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ေနအိမ္ေလးဟာ ဖိုးဖိုးႏွင့္ဖြားဖြားအတြက္ ေငြေၾကးေတြထက္ ပိုမိုတန္းဖိုးရွိေသာ ရတနာတစ္ပါးျဖစ္ေနမွာေသခ်ာပါတယ္။