မယားေနစ ေၾကာင္ေသမွ လင္ေနစ ဆင္ေသမွ ဆိုတဲ့ စကားရဲ့ အဓိပြါယ္

Posted by

ျမန္မာစကားပုံေတြထဲမွာ လူတိုင္း တရင္းတႏွီးရွိလွတဲ့ မယားေနစ ေၾကာင္ေသမွလင္ေနစ ဆင္ေသမွ ဆိုတဲ့ စကားရဲ့ အဓိပြါယ္က

အိမ္ ေထာင္ ျပဳ ၿပီးတဲ့ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ ကေၾကာင္ ၅ ေကာင္ကို သတ္ရတယ္။

၁။ ဇီဇာ မေၾကာင္ရဘူး။ ၂။ သဝန္ မေၾကာင္ရဘူး။ ၃။ သရဲေဘာ မေၾကာင္ရဘူး။၄။ သတၱိ မေၾကာင္ရဘူး။

၅။ ဖြန္လဲ မေၾကာင္ရဘူး။ အဲ့သည့္ ေၾကာင္ငါးေကာင္ကိုအေသသတ္နိုင္ရမယ္လို႔ ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။

လင္ ေနစ ဆင္ေသမွ ဆို တဲ့ အဓိပၸါယ္ကလဲ..အိမ္ေထာင္ျပဳ ၿပီးတဲ့ မိန္းမတစ္ေယာက္ က ဆင္ ၅ ေကာင္ကို သတ္ရတယ္။

၁။ အေျပာအဆို ဆင္ျခင္ရတယ္။ ၂။ အေနအထိုင္ ဆင္ျခင္ရတယ္။ ၃။ အသြားအလာ ဆင္ျခင္ရတယ္။ ၄။ အသုံးအစြဲ ဆင္ျခင္ရတယ္။

၅။ အပ်ံ႕အလြင့္ ဆင္ ျခင္ရတယ္။ အဲ့သည့္ ဆင္ ၅ ေကာင္ကို အေသ သတ္နိုင္ရမယ္လို႔ဆိုလိုတာပါ ။

မသိေသးသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္မၽွေဝေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Zawgyi(version)

ျမန္မာစကားပုံေတြထဲမွာ လူတိုင္း တရင္းတႏွီးရွိလွတဲ့ မယားေနစ ေၾကာင္ေသမွလင္ေနစ ဆင္ေသမွ ဆိုတဲ့ စကားရဲ႕ အဓိျပါယၠ

အိမ္ ေထာင္ ျပဳ ၿပီးတဲ့ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ ကေၾကာင္ ၅ ေကာင္ကို သတ္ရတယ္။

၁။ ဇီဇာ မေၾကာင္ရဘူး။ ၂။ သဝန္ မေၾကာင္ရဘူး။ ၃။ သရဲေဘာ မေၾကာင္ရဘူး။၄။ သတၱိ မေၾကာင္ရဘူး။

၅။ ဖြန္လဲ မေၾကာင္ရဘူး။ အဲ့သည့္ ေၾကာင္ငါးေကာင္ကိုအေသသတ္နိုင္ရမယ္လို႔ ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။

လင္ ေနစ ဆင္ေသမွ ဆို တဲ့ အဓိပၸါယ္ကလဲ..အိမ္ေထာင္ျပဳ ၿပီးတဲ့ မိန္းမတစ္ေယာက္ က ဆင္ ၅ ေကာင္ကို သတ္ရတယ္။

၁။ အေျပာအဆို ဆင္ျခင္ရတယ္။ ၂။ အေနအထိုင္ ဆင္ျခင္ရတယ္။ ၃။ အၾသားအလာ ဆင္ျခင္ရတယ္။ ၄။ အသုံးအၿစဲ ဆင္ျခင္ရတယ္။

၅။ အပ်ံ႕အလြင့္ ဆင္ ျခင္ရတယ္။ အဲ့သည့္ ဆင္ ၅ ေကာင္ကို ေအသ သတ္နိုင္ရမယ္လို႔ဆိုလိုတာပါ ။

မသိေသးသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္မၽွေဝေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။