တုတ္တိုင္ေတြကို စိုက္ထူၿပီး တန္းေလးျပဳလုပ္ကာ အေပၚမွာတက္ထိုင္ၿပီး ငါးမၽွားေလ့ရွိသည့္ တံငါသည္မ်ား

Posted by

တုတ္တိုင္ေတြကို စိုက္ထူၿပီး တန္းေလးျပဳလုပ္ကာ အေပၚမွာတက္ထိုင္ၿပီး ငါးမွ်ားေလ့ရွိသည့္ တံငါသည္မ်ား

သီရိလကၤာႏိုင္ငံရွိ ပင္လယ္ကမ္းစပ္ေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာ ႐ြာသားမ်ားသည္ ငါးဖမ္းျခင္းလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳရေပမယ့္

သူတို႔ရဲ႕႐ိုးရာငါးဖမ္းနည္းက ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။တံငါသည္မ်ားသည္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ငါးဖမ္းရာတြင္

ပင္လယ္ထဲ႐ြက္လႊင့္ရန္ ေလွမ်ားဝယ္ဖို႔မတတ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ နည္းလမ္းျဖစ္ေသာ

ခိုင္ခံ့လွေသာ တုတ္ေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းကို အလယ္ေလာက္မွာ ထိုင္စရာေလးျပဳလုပ္ကာ ငါးမွ်ားၾကသည္။

ငါးမွ်ားတံကိုလည္း မီးနဲ႔အပူေပးကာ ေကြးေကာက္ေစၿပီး တုတ္တိုင္ကို ေရထဲမွာ စိုက္ထူကာ အေပၚတန္းသို႔တက္ထိုင္ၿပီး လက္တစ္ဖက္ကလည္း

တုတ္တိုင္ကို လဲက်မသြားေအာင္ ဟန္ခ်က္ ညီညီထိန္းထားလ်က္ငါးမွ်ားေနေသာ ပုံရိပ္ေလးေတြေၾကာင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္ေတြကို

စိတ္ဝင္စားေစကာ လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္းျဖင့္ အပိုဝင္ေငြေလးေတြလည္း ရရွိလာ၍ စားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲေတြကို ေျဖရွင္းလာႏိုင္ခဲ့သည္။

Zawgyi(version)

တုတ္တိုင္ေတြကို စိုက္ထူၿပီး တန္းေလးျပဳလုပ္ကာ အေပၚမွာတက္ထိုင္ၿပီး ငါးမွ်ားေလ့ရွိသည့္ တံငါသည္မ်ား

သီရိလကၤာႏိုင္ငံရွိ ပင္လယ္ကမ္းစပ္ေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာ ႐ြာသားမ်ားသည္ ငါးဖမ္းျခင္းလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳရေပမယ့္

သူတို႔ရဲ႕႐ိုးရာငါးဖမ္းနည္းက ကမာၻလွည့္ ခရီးၾသားမ္ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။တံငါသည္မ်ားသည္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ငါးဖမ္းရာတြင္

ပင္လယ္ထဲ႐ြက္လႊင့္ရန္ ေလွမ်ားဝယ္ဖို႔မတတ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ နည္းလမ္းျဖစ္ေသာ

ခိုင္ခံ့လွေသာ တုတ္ေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းကို အလယ္ေလာက္မွာ ထိုင္စရာေလးျပဳလုပ္ကာ ငါးမွ်ားၾကသည္။

ငါးမွ်ားတံကိုလည္း မီးနဲ႔အပူေပးကာ ေကြးေကာက္ေစၿပီး တုတ္တိုင္ကို ေရထဲမွာ စိုကၳဴကာ အေပၚတန္းသို႔တက္ထိုင္ၿပီး လက္တစ္ဖက္ကလည္း

တုတ္တိုင္ကို လဲက်မသြားေအာင္ ဟန္ခ်က္ ညီညီထိန္းထားလ်က္ငါးမွ်ားေနေသာ ပုံရိပ္ေလးေတြေၾကာင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္ေတြကို

စိတ္ဝင္စားေစကာ လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္းျဖင့္ အပိုဝင္ေငြေလးေတြလည္း ရ႐ြိလာ၍ စားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲေတြကို ေျဖရွင္းလာႏိုင္ခဲ့သည္။