သင့္နာမည္ကို ေကာင္းလွၿပီဟု ထင္ေနပါသလား? ဒီလုိတြက္ၾကည့္လုိက္ပါ

Posted by

သင့္နာမည္ကို ေကာင္းလွၿပီဟု ထင္ေနပါသလား?

လွေနတယ္လို႔ေရာ ထင္ေနပါသလား?

ေန႔သင့္နံသင့္ဟုေရာ ထင္ေနပါသလား?

မိတ္ဖက္ေတြတြဲထားသလား?

ရန္ဘက္ေတြေရာတြဲမိေနသလား?

လူတစ္ေယာက္အတြက္ နာမည္သည္အေရးပါလွေပသည္။ လူရယ္ဟုျဖစ္လာၿပီဆို နာမည္တစ္ခုရွိဖို႔လိုအပ္ေပသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕လဲႏွစ္ခု တစ္ခ်ိဳ႕ကသုံးခု ေလာက္ရွိမည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကမေရမတြက္နိုင္😂😂 ထိုအေရးပါလွေသာနာမည္ကို ေမြးဖြားၿပီး မၾကာမွီတြင္ေပးတတ္ၾကသည္။

လူတစ္ခ်ိဳ႕ကအလြယ္ေပးသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေလးနက္စြာစဥ္းစားသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကနားလည္တတ္ကၽြမ္းသူမ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ၿပီးမွ ေပးေလ့ရွိၾကသည္။

ေန႔သင့္နံသင့္ေတြ လိုက္ဖက္မူေတြ လွပမူေတြ အထားအသို အညြန႔္အတက္ အခက္အေဝတို႔စုံလင္လွေပသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕နာမည္မ်ားသည္ ေခၚလို႔ေကာင္းသည္ တစ္ခ်ိဳ႕နာမည္မ်ားသည္ေအးသည္ လွသည္ ။ တစ္ခ်ိဳ႕နာမည္မ်ားသည္လိုက္ဖက္သည္

(ျဖဴေဖြးဆိုတဲ့နာမည္ႏွင့္မဲတူးေနေသာလူမ်ားကို ျမင္ဖူးၾကေပမည္😂😂) ။ တစ္ခ်ိဳ႕ကမာသည္ တစ္ခ်ိဳ႕ကေပ်ာ့သည္။

နာမည္နာမတစ္ခုေပးၿပီးသည္ႏွင့္ လြယ္လြယ္ႏွင့္ျပင္ဖို႔ခက္ေပသည္ ။ ထိုေၾကာင့္ နာမည္ေပးရာတြင္ ေသျခာစဥ္းစားဖို႔ေတာ့လိုေပသည္။

ေန႔သင့္နံသင့္နာမည္အစမ်ား

တနလၤာ က၊ခ၊ဂ၊ဃ၊င

အဂၤါ စ၊ဆ၊ဇ၊ဈ၊ည

ဗုဒၶဟူး ရ၊ယ၊လ၊ဝ

ၾကာသာပေတး ပ၊ဖ၊ဘ၊ဗ၊မ

ေသာၾကာ သ၊ဟ

စေန တ၊ထ၊ဒ၊ဓ၊န

တနဂၤေႏြ အ၊ဥ၊ဧ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

နာမည္တစ္ခုစီတိုင္းတြင္`ဗ်ည္း၊သရ´တို႔ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားၿပီး ၎`ဗ်ည္း၊သရ´တို႔တြင္ ဂဏန္းတန္ဖိုးမ်ားသက္မွတ္ထားရွိၾကသည္။

ဗ်ည္း၊သရ တို႔၏ဂဏန္းတန္ဖိုးမ်ားကေတာ့

၁။ အ၊ဥ၊ေ၊ ါ၊ ိ၊ ီ၊ ု ၊ ူ ၊ ဲ၊ ံ့၊ ္၊ း ၊ တန္ဖိုးက ၈

၂။ က၊ခ၊ဂ၊ဃ၊င. တန္ဖိုးက ၅

၃။ စ၊ဆ၊ဇ၊ဈ၊ည. တန္ဖိုးက ၆

၄။ ယ၊ရ၊လ၊ဝ၊ ်(ယပင္း)၊ ျ (ယရစ္)၊ ြ(ဝဆြဲ) တန္ဖိုး၃

၅။ ပ၊ဖ၊ဘ၊ဗ၊မ. တန္ဖိုး ၁

၆။ သ၊ဟ၊ ွ(ဟထိုး) တန္ဖိုး ၂

၇။ တ၊ထ၊ဒ၊ဓ၊န. တန္ဖိုး ၇

၈။ ဋ၊ဌ၊ဍ၊ဃ၊ဏ. တန္ဖိုး ၄ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

နာမည္တစ္ခု၏`ဗ်ည္း၊သရ´ဂဏန္းတန္ဖိုးမ်ားကိုေပါင္းလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ နာမည္တစ္ခု၏စုစုေပါင္းတန္ဖိုးကိုရရွိေပမည္။

ရရွိလာေသာစုစုေပါင္းတန္ဖိုးကို(၈)ဂဏန္းျဖင့္စားေသာ္ အႂကြင္းရရွိေပမည္။ ရရွိလာေသာအႂကြင္းမ်ားကိုမူတည္၍ နာမည္အေဟာမ်ားရွိေပသည္။

ထိုနာမည္အေဟာမ်ားသည္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ေပမူ ပရပိုက္ တို႔မွျဖစ္ပါသည္။ သင့္နာမည္ေကာင္းမေကာင္းကိုတြက္ၾကည့္နိုင္ပါသည္။

ဥပမာ က်ေနာ့္နာမည္ေပါ့

ေဇာ္ေနလ =(၈+၆+၈+၈)+(၈+၇)+၃
= ၃၀+၁၅+၃

=၄၈

၄၈÷၈=.စားလဒ္(၈)၊အႂကြင္း(ဝ)ထိုေၾကာင့္ `ေဇာ္ေနလ´သည္အႂကြင္း(ဝ)ျဖစ္၍ `လင္းတ´နာမည္ျဖစ္သည္။

အႂကြင္း(၈)သိုမဟုတ္ (ဝ) `လင္းတ´နာမည္အေဟာ 😀

`လင္းတ´နာမည္သည္ ငုပ္လိုက္ေပၚလိုက္ျဖစ္ေနမည္။ ကိုယ့္အႀကံအစည္ကိုသူမ်ားကလုၿပီးလုပ္ျခင္းခံရတတ္မည္။

အရွက္တကြဲျဖစ္ဖို႔လြယ္မည္။စိတ္မတည္ မၿငိမ္ျဖစ္ေနတတ္မည္။ဆရာသမား လူႀကီးမ်ားအတြက္အနစ္နာခံရမည္။

အႂကြင္း(၁)`တံခြန္´နာမည္အေဟာ😀

`တံခြန္´နာမည္မ်ိဳးေခၚတြင္ခံရသူမ်ားသည္ေက်ာ္ၾကားေသာေအာင္ျမင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အႏုပညာျဖင့္ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။

လူအမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ပက္သက္ေနၿပီး အမ်ားကိုႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ရသူျဖစ္မည္။ တစ္ခုထက္မကေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို

တစ္ၿပိဳင္တည္းလုပ္ကိုင္ရသူျဖစ္မည္။ ေသလၽွင္ေသာ္မွနာမည္က်န္ရစ္မည္။ ၎နာမည္မ်ိဳးမ်ားသည္အတ္ုက္အခံႏွင့္ယွဥ္၍ေအာင္ျမင္တတ္ၾက၏။

အႂကြင္း(၂)`အခိုး´နာမည္အေဟာ😀

`အခိုး´နာမည္သည္ၾသဇာအာဏာတည္တံ၏။ ဘဝတစ္ေလၽွာက္လုံးတိုးတက္သည္ထက္ တိုးတက္ေအာင္စနစ္တက်လုပ္တတ္၏။

လူအမ်ားႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာအလုပ္မ်ားကို လုပ္တတ္၏။လုပ္ခ်င္သည့္လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကိုမျဖစ္မေနလုပ္တတ္၏။

အႂကြင္း(၃)`ျခေသၤ့´နာမည္အေဟာ😀

`ျခေသၤ့ ´နာမည္သည္လူသိမ်ားမည္။ေနရာမရ ရေအာင္ႀကိဳးစားမည္။ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလူသိမ်ားမည္။ အာဏာတန္ခိုးႀကီးမည္ ထိပ္ကိုေရာက္ၿပီးျပန္ဆင္းတတ္သည္။

အႂကြင္း(၄)`က်ား´နာမည္အေဟာ😀

`က်ား´နာမည္သည္အတက္အက်ျမန္တတ္၏။ ကံတရားသည္ ဘီးကဲ့သိ့ု ေကာင္းတာလုပ္လၽွင္ေကာင္းက်ိဳးခံစားရမည္။ဆိုးတာလုပ္လၽွင္ဆိုးက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္၏။

အတိုက္အခံယွဥ္၍အက်ိဳးေပးတတ္၏။စိတ္ကူးကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္တတ္၏။

အႂကြင္း(၅)`ႏြားနာမည္အေဟာ😀

`ႏြား´နာမည္ရွင္သည္လူအမ်ား၏အသုံးခ်ျခင္းကိုခံရလိမ့္မည္။အမ်ားအတြက္အနစ္နာခံရမည္။အခြင္အလမ္းေကာင္းမ်ားေတြ႕မည္။ရန္သူ၏အတိုက္အခိုက္ခံရမည္။

အႂကြင္း(၆)`ျမင္း´နာမည္အေဟာ😀

`ျမင္း´နာမည္သည္အလုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုလုပ္ရမည္။လႈပ္ရွားမႈမ်ားမည္။ အတက္အက်အျမဲရွိတတ္သည္။ေသးငယ္ေသာျပႆနာမွႀကီးမားေသာမႈခင္းမ်ားအထိျဖစ္တတ္သည္။

အႂကြင္း(၇)`ဆင္´နာမည္အေဟာ😀

`ဆင္´နာမည္သည္ေရရွည္စီမံကိန္းခ်ၿပီးလုပ္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေအာင္ျမင္အက်ိဳးေပးမည္။ ဘဝကိုတည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေလၽွာက္လွမ္းရမည္။ ေဖ်ာ္ေျဖမႈအႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အက်ိဳးေပးမည္။

ကဲမိတ္ေဆြတို႔လည္းမိမိတို႔နာမည္ကိုတြက္ခ်က္ၾကည့္နိုင္ေပမည္။ မိဘ ေမာင္ႏွမ ေဆြမ်ိဳး သူငယ္ခ်င္း နီးစပ္သူမ်ားကိုလည္းတြက္ခ်က္ေပး၍ မန္းရွင္းေခၚေပးနိုင္ေလၿပီ။

Zawgyi(version)

သင့္နာမည္ကို ေကာင္းလွၿပီဟု ထင္ေနပါသလား?

လွေနတယ္လို႔ေရာ ထင္ေနပါသလား?

ေန႔သင့္နံသင့္ဟုေရာ ထင္ေနပါသလား?

မိတ္ဖက္ေတြတြဲထားသလား?

ရန္ဘက္ေတြေရာတြဲမိေနသလား?

လူတစ္ေယာက္အတြက္ နာမည္သည္အေရးပါလွေပသည္။ လူရယ္ဟုျဖစ္လာၿပီဆို နာမည္တစ္ခုရွိဖို႔လိုအပ္ေပသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕လဲႏွစ္ခု တစ္ခ်ိဳ႕ကသုံးခု ေလာက္ရွိမည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကမေရမတြက္နိုင္😂😂 ထိုအေရးပါလွေသာနာမည္ကို ေမြးဖြားၿပီး မၾကာမွီတြင္ေပးတတ္ၾကသည္။

လူတစ္ခ်ိဳ႕ကအလြယ္ေပးသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေလးနက္စြာစဥ္းစားသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကနားလည္တတ္ကၽြမ္းသူမ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ၿပီးမွ ေပးေလ့ရွိၾကသည္။

ေန႔သင့္နံသင့္ေတြ လိုက္ဖက္မူေတြ လွပမူေတြ အထားအသို အညြန႔္အတက္ အခက္အေဝတို႔စုံလင္လွေပသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕နာမည္မ်ားသည္ ေခၚလို႔ေကာင္းသည္ တစ္ခ်ိဳ႕နာမည္မ်ားသည္ေအးသည္ လွသည္ ။ တစ္ခ်ိဳ႕နာမည္မ်ားသည္လိုက္ဖက္သည္

(ျဖဴေဖြးဆိုတဲ့နာမည္ႏွင့္မဲတူးေနေသာလူမ်ားကို ျမင္ဖူးၾကေပမည္😂😂) ။ တစ္ခ်ိဳ႕ကမာသည္ တစ္ခ်ိဳ႕ကေပ်ာ့သည္။

နာမည္နာမတစ္ခုေပးၿပီးသည္ႏွင့္ လြယ္လြယ္ႏွင့္ျပင္ဖို႔ခက္ေပသည္ ။ ထိုေၾကာင့္ နာမည္ေပးရာတြင္ ေသျခာစဥ္းစားဖို႔ေတာ့လိုေပသည္။

ေန႔သင့္နံသင့္နာမည္အစမ်ား

တနလၤာ က၊ခ၊ဂ၊ဃ၊င

အဂၤါ စ၊ဆ၊ဇ၊ဈ၊ည

ဗုဒၶဟူး ရ၊ယ၊လ၊ဝ

ၾကာသာပေတး ပ၊ဖ၊ဘ၊ဗ၊မ

ေသာၾကာ သ၊ဟ

ေစန တ၊ထ၊ဒ၊ဓ၊န

တနဂၤေႏြ အ၊ဥ၊ဧ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

နာမည္တစ္ခုစီတိုင္းတြင္`ဗ်ည္း၊သရတို႔ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားၿပီး ၎`ဗ်ည္း၊သရတို႔တြင္ ဂဏန္းတန္ဖိုးမ်ားသက္မွတ္ထားရွိၾကသည္။

ဗ်ည္း၊သရ တို႔၏ဂဏန္းတန္ဖိုးမ်ားကေတာ့

၁။ အ၊ဥ၊ေ၊ ါ၊ ိ၊ ီ၊ ု ၊ ူ ၊ ဲ၊ ံ့၊ ္၊ း ၊ တႏၹိုးက ၈

၂။ က၊ခ၊ဂ၊ဃ၊င. တႏၹိုးက ၅

၃။ စ၊ဆ၊ဇ၊ဈ၊ည. တႏၹိုးက ၆

၄။ ယ၊ရ၊လ၊ဝ၊ ္(ယပင္း)၊ ျ (ယရစ္)၊ ျ(ဝႀဆဲ) တႏၹိုး၃

၅။ ပ၊ဖ၊ဘ၊ဗ၊မ. တႏၹိုး ၁

၆။ သ၊ဟ၊ ြ(ဟထိုး) တႏၹိုး ၂

၇။ တ၊ထ၊ဒ၊ဓ၊န. တႏၹိုး ၇

၈။ ဋ၊ဌ၊ဍ၊ဃ၊ဏ. တႏၹိုး ၄ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

နာမည္တစ္ခု၏`ဗ်ည္း၊သရဂဏန္းတန္ဖိုးမ်ားကိုေပါင္းလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ နာမည္တစ္ခု၏စုစုေပါင္းတန္ဖိုးကိုရရွိေပမည္။

ရရွိလာေသာစုစုေပါင္းတန္ဖိုးကို(၈)ဂဏန္းျဖင့္စားေသာ္ အႂကြင္းရရွိေပမည္။ ရရွိလာေသာအႂကြင္းမ်ားကိုမူတည္၍ နာမည္အေဟာမ်ားရွိေပသည္။

ထိုနာမည္အေဟာမ်ားသည္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ေပမူ ပရပိုက္ တို႔မွျဖစ္ပါသည္။ သင့္နာမည္ေကာင္းမေကာင္းကိုတြက္ၾကည့္နိုင္ပါသည္။

ဥပမာ က်ေနာ့္နာမည္ေပါ့

ေဇာ္ေနလ =(၈+၆+၈+၈)+(၈+၇)+၃
= ၃၀+၁၅+၃

=၄၈

၄၈၈=.စားလဒ္(၈)၊အႂကြင္း(ဝ)ထိုေၾကာင့္ `ေဇာ္ေနလသည္အႂကြင္း(ဝ)ျဖစ္၍ `လင္းတနာမည္ျဖစ္သည္။

အႂကြင္း(၈)သိုမဟုတ္ (ဝ) `လင္းတနာမည္အေဟာ 😀

`လင္းတနာမည္သည္ ငုပ္လိုက္ေပၚလိုက္ျဖစ္ေနမည္။ ကိုယ့္အႀကံအစည္ကိုသူမ်ားကလုၿပီးလုပ္ျခင္းခံရတတ္မည္။

အရွက္တကြဲျဖစ္ဖို႔လြယ္မည္။စိတ္မတည္ မၿငိမ္ျဖစ္ေနတတ္မည္။ဆရာသမား လူႀကီးမ်ားအတြက္အနစ္နာခံရမည္။

အႂကြင္း(၁)`တံခြန္နာမည္အေဟာ😀

`တံခြန္နာမည္မ်ိဳးေခၚတြင္ခံရသူမ်ားသည္ေက်ာ္ၾကားေသာေအာင္ျမင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အႏုပညာျဖင့္ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။

လူအမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ပက္သက္ေနၿပီး အမ်ားကိုႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ရသူျဖစ္မည္။ တစ္ခုထက္မကေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို

တစ္ၿပိဳင္တည္းလုပ္ကိုင္ရသူျဖစ္မည္။ ေသလၽွင္ေသာ္မွနာမည္က်န္ရစ္မည္။ ၎နာမည္မ်ိဳးမ်ားသည္အတ္ုက္အခံႏွင့္ယွဥ္၍ေအာင္ျမင္တတ္ၾက၏။

အႂကြင္း(၂)`အခိုးနာမည္အေဟာ😀

`အခိုးနာမည္သည္ၾသဇာအာဏာတည္တံ၏။ ဘဝတစ္ေလၽွာက္လုံးတိုးတက္သည္ထက္ တိုးတက္ေအာင္စနစ္တက်လုပ္တတ္၏။

လူအမ်ားႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာအလုပ္မ်ားကို လုပ္တတ္၏။လုပ္ခ်င္သည့္လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကိုမျဖစ္မေနလုပ္တတ္၏။

အႂကြင္း(၃)`ျခေသၤ့နာမည္အေဟာ😀

`ျခေသၤ့ နာမည္သည္လူသိမ်ားမည္။ေနရာမရ ရေအာင္ႀကိဳးစားမည္။ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလူသိမ်ားမည္။ အာဏာတန္ခိုးႀကီးမည္ ထိပ္ကိုေရာက္ၿပီးျပန္ဆင္းတတ္သည္။

အႂကြင္း(၄)`က္ားနာမည္အေဟာ😀

`က္ားနာမည္သည္အတက္အက်ျမန္တတ္၏။ ကံတရားသည္ ဘီးကဲ့သိ့ု ေကာင္းတာလုပ္လၽွင္ေကာင္းက်ိဳးခံစားရမည္။ဆိုးတာလုပ္လၽွင္ဆိုးက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္၏။

အတိုက္အခံယွဥ္၍အက်ိဳးေပးတတ္၏။စိတ္ကူးကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္တတ္၏။

အႂကြင္း(၅)`ႏြားနာမည္အေဟာ😀

`ႏြားနာမည္ရွင္သည္လူအမ်ား၏အသုံးခ်ျခင္းကိုခံရလိမ့္မည္။အမ်ားအတြက္အနစ္နာခံရမည္။အခြင္အလမ္းေကာင္းမ်ားေတြ႕မည္။ရန္သူ၏အတိုက္အခိုက္ခံရမည္။

အႂကြင္း(၆)`ျမင္းနာမည္အေဟာ😀

`ျမင္းနာမည္သည္အလုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုလုပ္ရမည္။လႈပ္ရွားမႈမ်ားမည္။ အတက္အက်အျမဲရွိတတ္သည္။ေသးငယ္ေသာျပႆနာမွႀကီးမားေသာမႈခင္းမ်ားအထိျဖစ္တတ္သည္။

အႂကြင္း(၇)`ဆင္နာမည္အေဟာ😀

`ဆင္နာမည္သည္ေရရွည္စီမံကိန္းခ်ၿပီးလုပ္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေအာင္ျမင္အက်ိဳးေပးမည္။ ဘဝကိုတည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေလၽွာက္လွမ္းရမည္။ ေဖ်ာ္ေျဖမႈအႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အက်ိဳးေပးမည္။

ကဲမိတ္ေဆြတို႔လည္းမိမိတို႔နာမည္ကိုတြက္ခ်က္ၾကည့္နိုင္ေပမည္။ မိဘ ေမာင္ႏွမ ေဆြမ်ိဳး သူငယ္ခ်င္း နီးစပ္သူမ်ားကိုလည္းတြက္ခ်က္ေပး၍ မန္းရွင္းေခၚေပးနိုင္ေလၿပီ။