လူတိုင္းမွာေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရွိပါတယ္…မိမိကို ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ ေစာင့္ေရွာက္ေနသလဲသိခ်င္ရင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ

Posted by

လူတိုင္းမွာေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရွိပါတယ္…မိမိကို ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ ေစာင့္ေရွာက္ေနသလဲသိခ်င္ရင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ
လူတိုင္းမွာ ကိုယ့္ကိုေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရွိပါတယ္။ မိမိကိုဘယ္ပုဂၢိဳလ္ေစာင့္ေရွာက္ေနသ
လဲ သိခ်င္ရင္ တြက္ၾကည့္ပါ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္စာင့္သလဲ။ လူတိုင္းမွာ ကိုယ့္ကိုေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့

ပုဂၢိဳလ္ရွိပါတယ္။ မိမိကို ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ေစာင့္ေရွာက္ေနသလဲသိခ်င္ရင္ တြက္ၾကည့္ပါ။ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ ေစာင့္သလဲ။ လူတိုင္း စိတ္ဝင္စားဆုံးတစ္ခုရွိပါတယ္။ အေရးၾကဳံရင္အားကိုးရွာစျမဲပါ။ တခါတရံ

အလြန္အမင္း သတၱိရွိပါတယ္ဆိုတဲ့ သူေတြေတာင္အခက္အခဲအက်ပ္အတည္း ၾကဳံေတြ႕လာရင္ အားငယ္ေၾကာက္စိတ္ေတြ ဝင္လာတက္ပါတယ္။

အဲ့လိုအခ်ိန္အခါမ်ိဴးမွာ အားကိုး ရွာတက္ပါတယ္။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ မိဘ၊ ဆရာ အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးအား တိုင္တည္တက္သိမွတ္သမၽွ ဂါထာေတြရြတ္ေပါ့။ ဒါနဲ႔အားမရဘူး ဆိုပါေတာ…

မိမိအားေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ရွိတာပဲ။ဘာအေရးလဲ ဘာေၾကာက္ရမလဲ။ မိမိအေစာင့္က ဖယ္ရွား ပစ္လိမ့္မယ္။ ဒီအခ်က္ကို ႀကိဳတင္သိၿပီး ကိုးကြယ္ခ်င္မွာပဲ

မိမိအား ေစာင့္ေသာပုဂၢိဳလ္ကို မဟာဘုတ္အရ တြက္ၾကည့္လို့ရပါတယ္။ မိမိအား ေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ယုံၾကည္စြာ ကိုးကြယ္နိုင္ပါက ရန္အေပါင္းကင္းကြာ လာဘ္ရႊင္ အက်ိဴးမ်ားခံစားရၿပီး လိုရာဆႏၵ

ျပည့္ဝပါလိမ့္မယ္။ မိမိအားေစာင့္ေရွာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေကာင္းစြာေစာင့္ေရွာက္ပါလိမ့္မယ္။ တြက္နည္းေမြးတဲ့ ခုႏွစ္ လ ရက္ ေန႔ နာရီ တို့ကို မဟာဘုတ္ (၅) ခြင္ ခ်ရပါမယ္…

၁။ မူလသကၠရာဇ္ကို တည္(၇)နဲ႔စား ရတဲ့အႂကြင္းကို မဟာဘုတ္ တိုင္ထူပါ

၂။ ေမြးတဲ့လကို တန္ခူးလမွစ၍ ေရတြက္ရတဲ့ သခၤ်ာကို (၇)နဲ႔စား ရတဲ့အႂကြင္း ကို မဟာဘုတ္တိုင္ထူပါ

၃။ ေမြးတဲ့ရက္ကို လျပည့္ေက်ာ္ရင္ (၁၅) နဲ႔ထပ္ေပါင္းၿပီး ရတဲ့ နံပတ္ကို (၇)နဲ႔စား အႂကြင္းကို မဟာဘုတ္တိုင္ထူပါ

၄။ ေမြးတဲ့ေန႔ကို မဟာဘုတ္တိုင္ထူပါ

၅။ ေမြးတဲ့အခ်ိန္ကို (၇)နဲ႔စား ရတဲ့အႂကြင္းကို မဟာဘုတ္တိုင္ထူပါ။ (မိနစ္စြန္းလၽွင္ နာရီမွာ (၁)တိုးရပါမယ္ )

၆။ အဲ့ဒီ မဟာဘုတ္ (၅)ခြင္မွာ မူလဘုတ္ေဟာခြင္ (မူလသကၠရာဇ္ေမြးနံ) ႒ာနကၿဂိဳလ္ေလးလုံးကိုယူၿပီး သခၤ်ာအရေပါင္း ေမြးနံပါ သခၤ်ာကိုပါထပ္ေပါင္း ၿပီးရင္(၇)နဲ႔စားပါ။ ရတဲ့အႂကြင္းကိုမဟာဘုတ္တိုင္ျပန္ထူပါ။ အေျဖေဟာကိန္း ေတြကေတာ့

( က) တနဂၤေႏြျဖစ္ခဲ့ရင္… ထြက္ရပ္ေပါက္ လူပုဂၢိဳလ္စတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ထူးႀကီးမ်ား ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ ဘဝကဖခင္ အတိပ္ဘဝကဖခင္ ဝိဇၨာႀကီးမ်ားက ေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္

(ခ) တနလၤာျဖစ္ခဲ့ရင္… ကြမ္ရင္မယ္ေတာ္ ဘဝေဟာင္းကမိခင္ လက္ရွိဘဝမွာ ကြယ္လြန္သြားေသာမိခင္ ႀကီးေဒၚ အေဒၚ လကၡဳမီးမယ္ေတာ္မ်ား ကေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္

(ဂ) အဂၤါျဖစ္ခဲ့ရင္… ေအာက္နတ္(၃၇)မင္း ေဇာ္ဂ်ီမ်ား ႐ုကၡစိုးမ်ား မကၽြတ္မလြပ္သူမ်ား (ပရေလာကသားမ်ား) စႏၵီမယ္ေတာ္ ဂႏၶဗၺနတ္မင္းမ်ားက ေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္

(ဃ) ဗုဒၶဟူးျဖစ္ခဲ့ရင္… ဝိဇၨာႀကီးမ်ား (ထုံက်င့္ရၿပီးသြားေသာပုဂၢိဳလ္အားလုံး) ေရေစာင့္နတ္ ရြာေစာင့္နတ္႐ုကၡစိုးနတ္ ထြက္ရပ္ေပါက္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ရဟန္းပုဂၢိဳလ္မ်ား ေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္

( င ) ၾကာသပေတးျဖစ္ခဲ့ရင္… ျဗဟၼာႀကီးမ်ား ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္မ်ား ရွင္သီဝလိ ရွင္ဥပဂုတၱ ရွင္ဗာကူလစေသာရဟႏၲာမ်ား အထက္လမ္းဂိုဏ္း ဆရာမ်ားျပဒါးဝိဇၨာ အင္းဝိဇၨာမ်ားက ေစာင့္ေရွာက္တယ္

(စ) ေသာၾကာျဖစ္ခဲ့ရင္… သူရႆတီမယ္ေတာ္ သံေသဝိဇၨာႀကီးမ်ား မိခင္ဘက္က အဖြားကြယ္လြန္ၿပီးျဖစ္တဲ့ သမီးမယ္ေတာ္မ်ား ေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္

(ဆ) စေနျဖစ္ခဲ့ရင္… (၃၇)မင္းေအာက္နတ္မ်ား မကၽြတ္မလြပ္ေသးေသာပုဂၢိဳလ္ (ပရေလာကသား မိမိႏွင့္ေဆြမ်ိဴးေတာ္စပ္ဘူးသူ) ေလာကီက်င့္စဥ္နဲ႔ က်င့္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား သမထနဲ႔ကိစၥၿပီးေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။

မူရင္းေရးသားသူအားေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္ေပးပါတယ္

Zawgyi(version)

လူတိုင္းမွာေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရွိပါတယ္မိမိကို ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ ေစာင့္ေရွာက္ေနသလဲသိခ်င္ရင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ
လူတိုင္းမွာ ကိုယ့္ကိုေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရွိပါတယ္။ မိမိကိုဘယ္ပုဂၢိဳလ္ေစာင့္ေရွာက္ေနသ
လဲ သိခ်င္ရင္ တြက္ၾကည့္ပါ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္စာင့္သလဲ။ လူတိုင္းမွာ ကိုယ့္ကိုေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့

ပုဂၢိဳလ္ရွိပါတယ္။ မိမိကို ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ေစာင့္ေရွာက္ေနသလဲသိခ်င္ရင္ တြက္ၾကည့္ပါ။ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ ေစာင့္သလဲ။ လူတိုင္း စိတ္ဝင္စားဆုံးတစ္ခုရွိပါတယ္။ အေရးၾကဳံရင္အားကိုးရွာစျမဲပါ။ တခါတရံ

အလြန္အမင္း သတၱိရွိပါတယ္ဆိုတဲ့ သူေတြေတာင္အခက္အခဲအက်ပ္အတည္း ၾကဳံေတြ႕လာရင္ အားငယ္ေၾကာက္စိတ္ေတြ ဝင္လာတက္ပါတယ္။

အဲ့လိုအခ်ိန္အခါမ်ိဴးမွာ အားကိုး ရွာတက္ပါတယ္။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ မိဘ၊ ဆရာ အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးအား တိုင္တည္တက္သိမွတ္သမၽွ ဂါထာေတြရြတ္ေပါ့။ ဒါနဲ႔အားမရဘူး ဆိုပါေတာ

မိမိအားေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ရွိတာပဲ။ဘာအေရးလဲ ဘာေၾကာက္ရမလဲ။ မိမိအေစာင့္က ဖယ္ရွား ပစ္လိမ့္မယ္။ ဒီအခ္ကၠို ႀကိဳတင္သိၿပီး ကိုးကြယ္ခ်င္မွာပဲ

မိမိအား ေစာင့္ေသာပုဂၢိဳလ္ကို မဟာဘုတ္အရ တြက္ၾကည့္လို့ရပါတယ္။ မိမိအား ေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ယုံၾကည္စြာ ကိုးကြယ္နိုင္ပါက ရန္အေပါင္းကင္းကြာ လာဘ္ရႊင္ အက်ိဴးမ်ားခံစားရၿပီး လိုရာဆႏၵ

ျပည့္ဝပါလိမ့္မယ္။ မိမိအားေစာင့္ေရွာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေကာင္းစြာေစာင့္ေရွာက္ပါလိမ့္မယ္။ တြက္နည္းေမြးတဲ့ ခုႏွစ္ လ ရက္ ေန႔ နာရီ တို႔ကို မဟာဘုတ္ (၅) ခြင္ ခ်ရပါမယ္

၁။ မူလသကၠရာဇ္ကို တည္(၇)နဲ႔စား ရတဲ့အႂကြင္းကို မဟာဘုတ္ တိုင္ထူပါ

၂။ ေမြးတဲ့လကို တႏၡဴးလမြစ၍ ေရတြက္ရတဲ့ သခၤ်ာကို (၇)နဲ႔စား ရတဲ့အႂကြင္း ကို မဟာဘုတ္တိုင္ထူပါ

၃။ ေမြးတဲ့ရက္ကို လျပည့္ေက်ာ္ရင္ (၁၅) နဲ႔ထပ္ေပါင္းၿပီး ရတဲ့ နံပတၠို (၇)နဲ႔စား အႂကြင္းကို မဟာဘုတ္တိုင္ထူပါ

၄။ ေမြးတဲ့ေန႔ကို မဟာဘုတ္တိုင္ထူပါ

၅။ ေမြးတဲ့အခ်ိန္ကို (၇)နဲ႔စား ရတဲ့အႂကြင္းကို မဟာဘုတ္တိုင္ထူပါ။ (မိနစ္စြန္းလၽွင္ နာရီမြာ (၁)တိုးရပါမယ္ )

၆။ အဲ့ဒီ မဟာဘုတ္ (၅)ခြင္မွာ မူလဘုတ္ေဟာခြင္ (မူလသကၠရာဇ္ေမြးနံ) ႒ာနကၿဂိဳလ္ေလးလုံးကိုယူၿပီး သခၤ်ာအရေပါင္း ေမြးနံပါ သခၤ်ာကိုပါထပ္ေပါင္း ၿပီးရင္(၇)နဲ႔စားပါ။ ရတဲ့အႂကြင္းကိုမဟာဘုတ္တိုင္ျပန္ထူပါ။ အေျဖေဟာကိန္း ေတြကေတာ့

( က) တနဂၤေႏြျဖစ္ခဲ့ရင္ ထြက္ရပ္ေပါက္ လူပုဂၢိဳလ္စတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ထူးႀကီးမ်ား ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ ဘဝကဖခင္ အတိပ္ဘဝကဖခင္ ဝိဇၨာႀကီးမ်ားက ေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္

(ခ) တနလၤာျဖစ္ခဲ့ရင္ ကြမ္ရင္မယ္ေတာ္ ဘဝေဟာင္းကမိခင္ လက္ရွိဘဝမွာ ကြယ္လြန္သြားေသာမိခင္ ႀကီးေဒၚ အေဒၚ လကၡဳမီးမယ္ေတာ္မ်ား ကေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္

(ဂ) အဂၤါျဖစ္ခဲ့ရင္ ေအာက္နတ္(၃၇)မင္း ေဇာ္ဂ်ီမ်ား ႐ုကၡစိုးမ်ား မကၽြတ္မလြပ္သူမ်ား (ပေရလာကသားမ္ား) စႏၵီမယ္ေတာ္ ဂႏၶဗၺနတ္မင္းမ်ားက ေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္

(ဃ) ဗုဒၶဟူးျဖစ္ခဲ့ရင္ ဝိဇၨာႀကီးမ်ား (ထုံက်င့္ရၿပီးသြားေသာပုဂၢိဳလ္အားလုံး) ေရေစာင့္နတ္ ရြာေစာင့္နတ္႐ုကၡစိုးနတ္ ထြက္ရပ္ေပါက္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ရဟန္းပုဂၢိဳလ္မ်ား ေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္

( င ) ၾကာသပေတးျဖစ္ခဲ့ရင္ ျဗဟၼာႀကီးမ်ား ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္မ်ား ရွင္သီဝလိ ရွင္ဥပဂုတၱ ရွင္ဗာကူလစေသာရဟႏၲာမ်ား အထက္လမ္းဂိုဏ္း ဆရာမ်ားျပဒါးဝိဇၨာ အင္းဝိဇၨာမ်ားက ေစာင့္ေရွာက္တယ္

(စ) ေသာၾကာျဖစ္ခဲ့ရင္ သူရႆတီမယ္ေတာ္ သံေသဝိဇၨာႀကီးမ်ား မိခင္ဘက္က အဖြားကြယ္လြန္ၿပီးျဖစ္တဲ့ သမီးမယ္ေတာ္မ်ား ေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္

(ဆ) စေနျဖစ္ခဲ့ရင္ (၃၇)မင္းေအာက္နတ္မ်ား မကၽြတ္မလြပ္ေသးေသာပုဂၢိဳလ္ (ပေရလာကသား မိမိႏွင့္ေဆြမ်ိဴးေတာ္စပ္ဘူးသူ) ေလာကီက်င့္စဥ္နဲ႔ က်င့္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား သမထနဲ႔ကိစၥၿပီးေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။

မူရင္းေရးသားသူအားေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္ေပးပါတယ္