သိန္းေထာင္ခ်ီတန္တဲ့ ဝက္စြယ္ဂင္းပိတ္ (သို႔) ဝက္မာန္စြယ္

Posted by

ဝက္စြယ္ဂင္းပိတ္(ေခၚ) ဝက္မာန္စြယ္သည္ အေမာင္းအဟန႔္ အလႊဲအဖယ္ အကြယ္အကာ ေကာင္းလွ၏။ ထူးျခားဆန္းၾကယ္ေသာ ေတာေတာင္ထဲမွ ပစၥည္းဆန္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

ေတာေတာင္ထဲတြင္ ေတာဝက္တို့ သဘာဝက်င္လည္ က်က္စားေနထိုင္သြားလာေလ့ရွိသည္။ ေတာဝက္အုပ္တစ္အုပ္တြင္ သင္းအုပ္ ေခါင္းေဆာင္ ဝက္ေတာင္းႀကီး တစ္ေကာင္ ရွိတတ္သည္။

ထိုေခါင္းေဆာင္ဝက္ႀကီးသည္ အုပ္စု၏ အႏၲရာယ္ကင္းေစေရးအတြက္ အသက္စြန႔္၍ ကာကြယ္တတ္သည္။ အႏၲရာယ္တစ္စုံတရာ က်လာပါက

မိမိအုပ္စုအတြက္ ေရွ႕ဆုံးမွ ရပ္တည္၍ မိမိအုပ္စုကို လြတ္ရာသို့ ေျပးေစသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ရန္သူ၏ အေငြ႕အသက္ကို ရွုရွိုက္ၿပီး ရန္သူရွိရာ အရပ္သို့ တဟုန္တိုး ေျပးဝင္၍ အစြယ္ျဖင့္ ဝင္ေအာင္းေလ သည္။

ထိုသို့ဝက္ႀကီး ဝင္ေအာင္းရာတြင္ ရန္သူက လ်င္ျမန္၍ သစ္ပင္တခုခုေနာက္သို့ ဝင္လိုက္လၽွင္လည္းေကာင္း၊ သစ္ပင္ႀကီး တခုခုကို ရန္သူအမွတ္ျဖင့္

ဝင္ေအာင္း၍ လည္းေကာင္းဝက္အစြယ္သည္သစ္ပင္တြင္စိုက္ဝင္ေနတတ္သည္။

စိုက္ဝင္ေနေသာအစြယ္ကို႐ုတ္တရက္ ျပန္ႏွုတ္မရပဲမာန္ရစ္ၿပီးခ်ိဳးပစ္တတ္ေလ့ရွိသည္။သစ္ပင္၌ က်ိဳးက်န္စိုက္ဝင္ေနေသာအစြယ္သည္ဝက္မာန္စြယ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။

၎ဝက္မာန္စြယ္တြင္ခ႐ုသင္းရစ္ထားသလိုအရစ္ေလးမ်ားပါေနပါကဝက္စြယ္ဂင္းပိတ္အစြမ္းအျမင့္ဆုံးျဖစ္၏။ဝက္စြယ္ေခါင္းပြမွာဝက္စြယ္ဂင္းပိတ္ေလာက္အာနိသင္မထက္ျမက္ေပ။

ထိုအတူ ဝက္မ်ားမိတ္လိုက္လို၍ မုန္ထန္ေနေသာအခ်ိန္၌ လည္း သစ္ပင္ကို ေျပးေအာင္းတတ္ေသးသည္။ထိုသို့ ျဖစ္တည္လာေသာ ဝက္စြယ္ဂင္းပိတ္သည္

ရန္သူကို တိုက္ခိုက္၍ျဖစ္တည္ေသာ ဝက္စြယ္ဂင္းပိတ္ေလာက္ အာနိသင္အစြမ္းမႀကီး။

ရရွိလာေသာ ဝက္စြယ္ဂင္းပိတ္ကို ဂဝံမ်က္ႏွာဖုံးပုံ ထုလုပ္၍ ေဆာင္ပါက အလႊဲအဖယ္ အကြယ္အကာ ေကာင္း၏။

ရွင္သီဝလိယပ္ထမ္းဟန္ထုလုပ္၍ သဗၺဇယမဂၤလာဂါထာ တစ္ေထာင္စုတ္ၿပီး ေဆာင္ပါက လာဘ္လာဘ ရႊင္လန္း၏။

ဝက္စြယ္ဂင္းပိတ္အစစ္ရလၽွင္ကာယသိဒၶိၿပီး၍ ဒုတ္ဒါးၿပီး၏။ ဝက္စြယ္ဂင္းပိတ္ကို အိတ္ထဲထည့္၍ ယင္းအိတ္ကိုသနတ္ျဖင့္ယပစ္လၽွင္မီးမကူးက်ည္မထြက္ပါက အစစ္ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။

ရွားပါးဂမၻီရပစၥည္းတခု ျဖစ္ၿပီးအစစ္ရလၽွင္ သိန္းေထာင္ခ်ီ တန္ဖိုး ရွိတယ္လို့ သိရပါတယ္။

Zawgyi(version)

ဝက္စြယ္ဂင္းပိတ္(ေခၚ) ဝက္မာန္စြယ္သည္ အေမာင္းအဟန႔္ အလႊဲအဖယ္ အကြယ္အကာ ေကာင္းလွ၏။ ထူးျခားဆန္းၾကယ္ေသာ ေတာေတာင္ထဲမွ ပစၥည္းဆန္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

ေတာေတာင္ထဲတြင္ ေတာဝက္တို့ သဘာဝက်င္လည္ က်က္စားေနထိုင္သြားလာေလ့ရွိသည္။ ေတာဝက္အုပ္တစ္အုပ္တြင္ သင္းအုပ္ ေခါင္းေဆာင္ ဝက္ေတာင္းႀကီး တစ္ေကာင္ ရွိတတ္သည္။

ထိုေခါင္းေဆာင္ဝက္ႀကီးသည္ အုပၥဳ၏ အႏၲရာယ္ကင္းေစေရးအတြက္ အသက္စြန႔္၍ ကာကြယ္တတ္သည္။ အႏၲရာယ္တစ္စုံတရာ က္လာပါက

မိမိအုပ္စုအတြက္ ေရွ႕ဆုံးမွ ရပ္တည္၍ မိမိအုပၥဳကို လြတ္ရာသို့ ေျပးေစသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ရႏ္သဴ၏ အေငြ႕အသက္ကို ရွုရွိုက္ၿပီး ရႏ္သဴ႐ြိရာ အရပ္သို့ တဟုႏၱိုး ေျပးဝင္၍ အစြယ္ျဖင့္ ဝင္ေအာင္းေလ သည္။

ထိုသို့ဝက္ႀကီး ဝင္ေအာင္းရာတြင္ ရႏ္သဴက လ်င္ျမန္၍ သစ္ပင္တခုခုေနာက္သို့ ဝင္လိုက္လၽွင္လည္းေကာင္း၊ သစ္ပင္ႀကီး တခုခုကို ရန္သူအမွတ္ျဖင့္

ဝင္ေအာင္း၍ လည္းေကာင္းဝက္အစြယ္သည္သစ္ပင္တြင္စိုက္ဝင္ေနတတ္သည္။

စိုက္ဝင္ေနေသာအစြယ္ကို႐ုတ္တရက္ ျပန္ႏွုတ္မရပဲမာန္ရစ္ၿပီးခ်ိဳးပစ္တတ္ေလ့ရွိသည္။သစ္ပင္၌ က်ိဳးက်န္စိုက္ဝင္ေနေသာအစြယ္သည္ဝက္မာန္စြယ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။

၎ဝက္မာန္စြယ္တြင္ခ႐ုသင္းရစ္ထားသလိုအရစ္ေလးမ်ားပါေနပါကဝက္စြယ္ဂင္းပိတ္အစြမ္းအျမင့္ဆုံးျဖစ္၏။ဝက္စြယ္ေခါင္းပြမွာဝက္စြယ္ဂင္းပိတ္ေလာက္အာနိသင္မထက္ျမက္ေပ။

ထိုအတူ ဝက္မ်ားမိတ္လိုက္လို၍ မုန္ထန္ေနေသာအခ်ိန္၌ လည္း သစ္ပင္ကို ေျပးေအာင္းတတ္ေသးသည္။ထိုသို့ ျဖစ္တည္လာေသာ ဝက္စြယ္ဂင္းပိတ္သည္

ရႏ္သဴကို တိုက္ခိုက္၍ျဖစ္တည္ေသာ ဝက္စြယ္ဂင္းပိတ္ေလာက္ အာနိသင္အစြမ္းမႀကီး။

ရရွိလာေသာ ဝက္စြယ္ဂင္းပိတ္ကို ဂဝံမ်က္ႏွာဖုံးပုံ ထုလုပ္၍ ေဆာင္ပါက အလႊဲအဖယ္ အကြယ္အကာ ေကာင္း၏။

ရွင္သီဝလိယပ္ထမ္းဟန္ထုလုပ္၍ သဗၺဇယမဂၤလာဂါထာ တစ္ေထာင္စုတ္ၿပီး ေဆာင္ပါက လာဘႅာဘ ရႊင္လန္း၏။

ဝက္စြယ္ဂင္းပိတ္အစစ္ရလၽွင္ကာယသိဒၶိၿပီး၍ ဒုတ္ဒါးၿပီး၏။ ဝက္စြယ္ဂင္းပိတ္ကို အိတ္ထဲထည့္၍ ယင္းအိတ္ကိုသနတ္ျဖင့္ယပစ္လၽွင္မီးမကူးက်ည္မထြက္ပါက အစစ္ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။

ရွားပါးဂမၻီရပစၥည္းတခု ျဖစ္ၿပီးအစစ္ရလၽွင္ သိန္းေထာင္ခ်ီ တႏၹိုး ႐ြိတယႅို႔ သိရပါတယ္။