“ဗ်ိဳင္းတို႔မွာ အဖိုဟူ၍ မရွိ အားလုံး အမေတြခ်ည္းသာ” ဒါဆိုဘယ္လိုေၾကာင့္ “ဥ” ဥႏိုင္ရတာလဲ? ( စိတ္ဝင္စားစရာေလးမို႔ ဖတ္ၾကည့္ေနာ္ )

Posted by

ဗ်ိဳင္းတို့မွာ အဖိုဟူ၍မရွိအားလုံး အမေတြခ်ည္းသာ

လူပဲျဖစ္ေစ ေခြးပဲျဖစ္ေစ ဘယ္သတၱဝါမဆို အဖိုရယ္ အမရယ္လို့ ႏွစ္မ်ိဳးစီ ရွိတတ္ၾကပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ဗ်ိဳင္းတို့မွာေတာ့ကား အဖိုဟူ၍မရွိ အားလုံး အမ-ေတြခ်ည္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဆို ဗ်ိဳင္းမေတြ ဘယ္လိုေၾကာင့္ ဥ ဥနိုင္ၾကတာပါလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းတက္လာနိုင္စရာအေၾကာင္း ရွိပါတယ္။

အဲဒီအတြက္ အေျဖကေတာ့ ဗ်ိဳင္းမေတြဟာ ဥတုလာခ်ိန္မွာ မိုးၿခိမ္းသံကို သာယာၿပီး ကိုယ္၀န္ယူၾကရပါတယ္၊ ဗ်ိဳင္းတင္ မဟုတ္ပါ ။

ၾကက္မေတြလဲ ရံဖန္ ရံခါ ၾကက္ဖ တြန္သံကို သာယာၿပီး ကိုယ္၀န္ ယူတတ္ၾကပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး အခ်ိဳ့ေသာႏြားမမ်ားဟာလည္း ႏြားလားဥသဘ၏ အသံကိုသာယာၿပီး ကိုယ္၀န္ယူတတ္ၾကပါတယ္၊ အဲဒီအေၾကာင္းကိုက်မ္းဂန္မွာဒီလိုဆိုထားပါတယ္။

ဗလာကာသု ပန ပုရိေသာ နာမ နတၱိ၊ တာ ဥတုသမေယ ေမဃသဒၵံ သုတြာ ဂဗၻံ ဂဏွႏၲိ။ ကုကၠဳဋိေယာပိ ကဒါစိ ဧကႆ ကုကၠဋႆ သဒၵံ သုတြာ ဗဟုကာပိ ဂဗၻံ ဂဏွႏၲိ၊ တထာ ပိ ဂါဝီ ဥသဘႆ= ဟုဆိုပါတယ္ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ အထက္က ဆိုခဲ့တဲ့ အတိုင္းပါပဲ။

ကိုယ္၀န္တည္ျခင္းဟာမ်ားေသာအားျဖင့္ကာမကိစၥနဲ႔ကိုယ္၀န္တည္တတ္ၾကေသာ္လည္းအခ်ိဳ့ အခ်ိဳ့ေတြမွာကိုယ္လက္ႏွီးေႏွာျခင္းစေသာအျခားေသာ အေၾကာင္း (၇) မ်ိဳးႏွင့္ ကိုယ္၀န္ယူတတ္တာလည္း ရွိၾကပါေသးသည္၊။

စာရွည္မွာစိုးလို့ အဲဒီ (၇) မ်ိဳးအနက္ ႐ုပ္ကိုျမင္မိ၍ ကိုယ္၀န္တည္ျခင္း၊ အသံကိုၾကားမိ၍ ကိုယ္၀န္တည္ျခင္းႏွင့္ အနံ့ကို ရွုမိ၍ ကိုယ္၀န္တည္ျခင္း (၃)မ်ိဳးေလာက္သာ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

အသံကိုၾကား၍ ကိုယ္၀န္တည္ျခင္းကေတာ့ေျပာၿပီးပါၿပီ၊အဲဒီမွာအနည္းငယ္ ဗဟုသုတအျဖစ္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ တခါက ၾကက္ေမြးျမဴေရးၿခံတစ္ၿခံမွၾကက္ဥမ်ားသည္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ၾကက္ဥေတြခ်ည္း ဥ-သည္ဟုဆိုသည္၊

အဘယ့္ေၾကာင့္ ၾကက္ဥေတြ အရမ္းေသးေနၾကပါသလဲလို့ အမ်ိဳးမ်ိဳးႀကံဆေတြးေတာၿပီးေနာက္ဆုံးမွ အေျဖေတြ႕သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ထို ၾကက္ၿခံ၏အနီး အိမ္တစ္အိမ္မွာ တိန္ညင္ ၾကက္ဖမ်ား ရွိသည္ဟုဆို၏၊

ထိုတိန္ညင္ ၾကက္ဖေလးေတြရဲ့ ခ်ိဳသာလြန္းတဲ့ တြန္သံကို သာယာၿပီး ၾကက္မေတြမွာ တိန္ညင္ ၾကက္ဥေလးေတြခ်ည္း ဥၾကတယ္လို့ဆိုပါတယ္။

(ဒါက အသံေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္တည္ျခင္းပါ)

တခါက ဘုရင့္သမီးေတာ္တစ္ေယာက္ ဘယ္အမ်ိဳးသားနဲ႔မွ ထိေတြ႕ခြင့္မရေအာင္ အေစာင့္အၾကပ္ ထူထပ္စြာ ခ်ထားခဲ့ပါတယ္။

တစ္ေန႔မွာ ထိုဘုရင့္သမီးေတာ္ေလး ကိုယ္၀န္ရွိလာပါတယ္၊ ဘုရင္ႀကီးလည္း ေဒါသထြက္၊ နန္းေတာ္တစ္ခုလုံး အုန္းအုန္းၾကက္ၾကက္ ျဖစ္သြားေလတယ္။

ဘယ္အမ်ိဳးသားနဲ႔မွ ထိေတြ႕ျခင္းမရွိပါပဲလ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ကိုယ္၀န္ရေနပါသလဲ၊ ကိုယ္၀န္ရျခင္း အေၾကာင္းကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေလ့လာၾကပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးေတာ့ ဘုရင့္သမီးေတာ္ရာသီဥတုလာၿပီးစအခ်ိန္ ဘုရင့္ထံအခစား၀င္လာေသာ လက္ေမာင္းႂကြက္သားမ်ား ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ စစ္သည္ေတာ္တစ္ဦးကို ျမင္လိုက္မိသျဖင့္ စိတ္ထဲမွာ သာယာသြားေသာေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္ရေၾကာင္း အေျဖေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ဗဟုသုတအျဖစ္ အျခားထူးျခားမွုတစ္ခု ေျပာျပခ်င္ပါေသးတယ္။

ကု လားလုံး၀မရွိေသာ ေဒသတစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ အသားမဲမဲ ကု လားေလးတစ္ေယာက္ ေမြးလာတယ္လို့ဆိုပါတယ္။

ဒီကိစၥ တစ္ရြာလုံး တစ္နယ္လုံး အုန္းအုန္းၾကက္ၾကက္ ျဖစ္သြားပါတယ္၊ ဒီအမ်ိဳးသမီးဟာ ဘယ္မွခရီးထြက္သူမဟုတ္လို့ ကု လားတစ္ေယာက္ေယာက္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဖူးဆိုတာေတာ့ လုံးဝေသခ်ာတယ္။

ေနာက္ဆုံးဗဟုသုတရွိတဲ့လူတစ္ေယာက္ကသူ႔အိပ္ခန္း၀င္ၾကည့္လိုက္ေတာ့မွ အေျဖေတြ႕ရတယ္။အမ်ိဳးသမီးအိပ္တဲ့ေျခရင္းက နံရံမွာသန္သန္မာမာ မဲတုန္းတုန္း ကု လားႀကီးတစ္ေယာက္ရဲ့ ျပကၡဒိန္ခ်ိပ္ထားတာ ေတြ႕ရတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။

ထိုအမ်ိဳးသမီးဟာ အိပ္ယာ၀င္တိုင္း ေျခရင္း နံရံမွာ ခ်ိပ္ထားတဲ့ ကု လားႀကီးပုံကို အျမဲေတြ႕ျမင္ေနရတာေၾကာင့္ (အေတြးနဲ႔သာယာၿပီး) ဒီလိုျဖစ္သြားတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။

(ဒါဟာ ႐ုပ္ကိုျမင္၍ ကိုယ္၀န္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္)

ႏြားမေတြဟာ ရံဖန္ရံခါ ႏြားလားဥသဘတို့၏ အနံ့ကို ရွုၿပီး ကိုယ္၀န္ယူတတ္ၾကတယ္လို့ က်မ္းဂန္မွာဆိုထားပါတယ္။

(ဒါဟာ အနံ့ကိုရွု၍ ကိုယ္၀န္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္)

ဗ်ိဳင္း-ေတြကေတာ့ အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း မိုးၿခိမ္းသံကိုသာယာၿပီး ကိုယ္၀န္ယူၾကတာကို ဓမၼာစရိယရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြကေတာ့သိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြအတြက္ ဗဟုသုတရရန္ ေရးသားလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ .

မိုးေတြရြာခါနီး မိုးၿခိမ္းသံႏွင့္အတူ တိမ္မဲညိဳေတြ တလိပ္လိပ္တက္လာစဥ္မွာ ဗ်ိဳင္းမမ်ား ပ်ံသန္းေပ်ာ္ျမဴးေနၾကတာကိုေတာ့ ေတြ႕ဘူးၾကလိမ့္မယ္လို့ထင္ပါတယ္။

စာရွည္သြားမွာစိုးလို့ အျခားပဋိသေႏၶေနျခင္းအေၾကာင္းေတြ မေရးေတာ့ပါ၊ ဗ်ိဳင္း-ဆိုရာမွာ ဗ်ိဳင္းေအာက္ကို ဆိုလိုပါသည္။

Zawgyi(version)

ဗ်ိဳင္းတို့မွာ အဖိုဟူ၍မ႐ြိအားလုံး အမေတြခ်ည္းသာ

လူပဲျဖစ္ေစ ေခြးပဲျဖစ္ေစ ဘယ္သတၱဝါမဆို အဖိုရယ္ အမရယႅို႔ ႏွစ္မ်ိဳးစီ ရွိတတ္ၾကပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ဗ်ိဳင္းတို့မွာေတာ့ကား အဖိုဟူ၍မ႐ြိ အားလုံး အမ-ေတြခ်ည္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဆို ဗ်ိဳင္းမေတြ ဘယ္လိုေၾကာင့္ ဥ ဥနိုင္ၾကတာပါလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းတက္လာနိုင္စရာအေၾကာင္း ရွိပါတယ္။

အဲဒီအတြက္ အေျဖကေတာ့ ဗ်ိဳင္းမေတြဟာ ဥတုလာခ်ိန္မွာ မိုးၿခိမ္းသံကို သာယာၿပီး ကိုယ္၀န္ယူၾကရပါတယ္၊ ဗ်ိဳင္းတင္ မဟုတ္ပါ ။

ၾကက္မေတြလဲ ရံဖန္ ရံခါ ၾကက္ဖ ၾတႏ္သံကို သာယာၿပီး ကိုယ္၀န္ ယူတတ္ၾကပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး အခ်ိဳ့ေသာႏြားမမ်ားဟာလည္း ႏြားလားဥသဘ၏ အသံကိုသာယာၿပီး ကိုယ္၀န္ယူတတ္ၾကပါတယ္၊ အဲဒီအေၾကာင္းကိုက်မ္းဂန္မွာဒီလိုဆိုထားပါတယ္။

ဗလာကာသု ပန ပုရိေသာ နာမ နတၱိ၊ တာ ဥတုသေမယ ေမဃသဒၵံ သုၾတာ ဂဗၻံ ဂဏွႏၲိ။ ကုကၠဳဋိေယာပိ ကဒါစိ ဧကႆ ကုကၠဋႆ သဒၵံ သုၾတာ ဗဟုကာပိ ဂဗၻံ ဂဏွႏၲိ၊ တထာ ပိ ဂါဝီ ဥသဘႆ= ဟုဆိုပါတယ္ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ အထကၠ ဆိုခဲ့တဲ့ အတိုင္းပါပဲ။

ကိုယ္၀န္တည္ျခင္းဟာမ်ားေသာအားျဖင့္ကာမကိစၥနဲ႔ကိုယ္၀န္တည္တတ္ၾကေသာ္လည္းအခ်ိဳ့ အခ်ိဳ့ေတြမွာကိုယ္လက္ႏွီးေႏွာျခင္းစေသာအျခားေသာ အေၾကာင္း (၇) မ်ိဳးႏွင့္ ကိုယ္၀န္ယူတတ္တာလည္း ရွိၾကပါေသးသည္၊။

စာရွည္မွာစိုးလို့ အဲဒီ (၇) မ်ိဳးအနက္ ႐ုပ္ကိုျမင္မိ၍ ကိုယ္၀န္တည္ျခင္း၊ အသံကိုၾကားမိ၍ ကိုယ္၀န္တည္ျခင္းႏွင့္ အနံ႕ကို ႐ြုမိ၍ ကိုယ္၀န္တည္ျခင္း (၃)မ်ိဳးေလာက္သာ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

အသံကိုၾကား၍ ကိုယ္၀န္တည္ျခင္းကေတာ့ေျပာၿပီးပါၿပီ၊အဲဒီမွာအနည္းငယ္ ဗဟုသုတအျဖစ္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ တခါက ၾကက္ေမြးျမဴေရးၿခံတစ္ၿခံမွၾကက္ဥမ်ားသည္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ၾကက္ဥေတြခ်ည္း ဥ-သည္ဟုဆိုသည္၊

အဘယ့္ေၾကာင့္ ၾကက္ဥေတြ အရမ္းေသးေနၾကပါသလဲလို့ အမ်ိဳးမ်ိဳးႀကံဆေတြးေတာၿပီးေနာက္ဆုံးမွ အေျဖေတြ႕သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ထို ၾကက္ၿခံ၏အနီး အိမ္တစ္အိမ္မွာ တိန္ညင္ ၾကက္ဖမ်ား ရွိသည္ဟုဆို၏၊

ထိုတိန္ညင္ ၾကက္ဖေလးေတြရဲ့ ခ်ိဳသာလြန္းတဲ့ ၾတႏ္သံကို သာယာၿပီး ၾကက္မေတြမွာ တိန္ညင္ ၾကက္ဥေလးေတြခ်ည္း ဥၾကတယ္လို့ဆိုပါတယ္။

(ဒါက အသံေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္တည္ျခင္းပါ)

တခါက ဘုရင့္သမီးေတာ္တစ္ေယာက္ ဘယ္အမ်ိဳးသားနဲ႔မွ ထိေတြ႕ခြင့္မရေအာင္ အေစာင့္အၾကပ္ ထူထျပၥာ ခ်ထားခဲ့ပါတယ္။

တစ္ေန႔မွာ ထိုဘုရင့္သမီးေတာ္ေလး ကိုယ္၀န္ရွိလာပါတယ္၊ ဘုရင္ႀကီးလည္း ေဒါသထြက္၊ နန္းေတာ္တစ္ခုလုံး အုန္းအုန္းၾကက္ၾကက္ ျဖစ္သြားေလတယ္။

ဘယ္အမ်ိဳးသားနဲ႔မွ ထိေတြ႕ျခင္းမရွိပါပဲလ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ကိုယ္၀န္ရေနပါသလဲ၊ ကိုယ္၀န္ရျခင္း အေၾကာင္းကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေလ့လာၾကပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးေတာ့ ဘုရင့္သမီးေတာ္ရာသီဥတုလာၿပီးစအခ်ိန္ ဘုရင့္ထံအခစား၀င္လာေသာ လက္ေမာင္းႂကြက္သားမ်ား ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ စစ္သည္ေတာ္တစ္ဦးကို ျမင္လိုက္မိသျဖင့္ စိတ္ထဲမွာ သာယာသြားေသာေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္ရေၾကာင္း အေျဖေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ဗဟုသုတအျဖစ္ အျခားထူးျခားမွုတစ္ခု ေျပာျပခ်င္ပါေသးတယ္။

ကု လားလုံး၀မရွိေသာ ေဒသတစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ အသားမဲမဲ ကု လားေလးတစ္ေယာက္ ေမြးလာတယ္လို့ဆိုပါတယ္။

ဒီကိစၥ တစ္ရြာလုံး တစၷယႅဳံး အုန္းအုန္းၾကက္ၾကက္ ျဖစ္သြားပါတယ္၊ ဒီအမ်ိဳးသမီးဟာ ဘယ္မွခရီးထြက္သူမဟုတ္လို့ ကု လားတစ္ေယာက္ေယာက္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဖူးဆိုတာေတာ့ လုံးဝေသခ်ာတယ္။

ေနာက္ဆုံးဗဟုသုတရွိတဲ့လူတစ္ေယာက္ကသူ႔အိပ္ခန္း၀င္ၾကည့္လိုက္ေတာ့မွ အေျဖေတြ႕ရတယ္။အမ်ိဳးသမီးအိပ္တဲ့ေျခရင္းက နံရံမြာသႏ္သႏၼာမာ မဲတုန္းတုန္း ကု လားႀကီးတစ္ေယာက္ရဲ့ ျပကၡဒိန္ခ်ိပ္ထားတာ ေတြ႕ရတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။

ထိုအမ်ိဳးသမီးဟာ အိပ္ယာ၀င္တိုင္း ေျခရင္း နံရံမြာ ခ်ိပ္ထားတဲ့ ကု လားႀကီးပုံကို အျမဲေတြ႕ျမင္ေနရတာေၾကာင့္ (အေတြးနဲ႔သာယာၿပီး) ဒီလိုျဖစ္သြားတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။

(ဒါဟာ ႐ုပ္ကိုျမင္၍ ကိုယ္၀န္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္)

ႏြားမေတြဟာ ရံဖန္ရံခါ ႏြားလားဥသဘတို့၏ အနံ႕ကို ရွုၿပီး ကိုယ္၀န္ယူတတ္ၾကတယ္လို့ က်မ္းဂန္မွာဆိုထားပါတယ္။

(ဒါဟာ အနံ႕ကို႐ြု၍ ကိုယ္၀န္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္)

ဗ်ိဳင္း-ေတြကေတာ့ အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း မိုးၿခိမ္းသံကိုသာယာၿပီး ကိုယ္၀န္ယူၾကတာကို ဓမၼာစရိယရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြကေတာ့သိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြအတြက္ ဗဟုသုတရရန္ ေရးသားလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ .

မိုးေတြရြာခါနီး မိုးၿခိမ္းသံႏွင့္အတူ တိမ္မဲညိဳေတြ တလိပ္လိပ္တက္လာစဥ္မွာ ဗ်ိဳင္းမမ်ား ပ်ံသန္းေပ်ာ္ျမဴးေနၾကတာကိုေတာ့ ေတြ႕ဘူးၾကလိမ့္မယ္လို့ထင္ပါတယ္။

စာရွည္သြားမွာစိုးလို့ အျခားပဋိသေႏၶေနျခင္းအေၾကာင္းေတြ မေရးေတာ့ပါ၊ ဗ်ိဳင္း-ဆိုရာမြာ ဗ်ိဳင္းေအာက္ကို ဆိုလိုပါသည္။