မိခင္ေမတၱာ ငတ္မြတ္ေနေသာ သနားစရာ က်ားေပါက္ေလးေတြကို မိခင္ရင္းခ်ာလို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့သည့္ ေခြးလိမၼာေလး

Posted by

မိခင္ေမတၱာ ငတ္မြတ္ေနေသာ သနားစရာ က်ားေပါက္ေလးေတြကို မိခင္ရင္းခ်ာလို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့သည့္ ေခြးလိမၼာေလး

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္တစ္ခုတြင္ ေကြၽးေမြးေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ေခြးေလးတစ္ေကာင္သည္

သနားစရာ က်ားေပါက္ေလးေတြရဲ႕ မိခင္ရင္းခ်ာလို ျဖစ္လာခဲ့သည္။ က်ားေပါက္ေလးေတြရဲ႕ မိခင္ရင္းမွာ ေမြးေမြးၿပီးခ်င္း

ကိုယ့္ကေလးကိုလည္း ခ်စ္ခင္တြယ္တာျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ႏို႔လည္းမတိုက္ပဲ အနားကပ္လာသည္ႏွင့္ ေမာင္းထုတ္ေနခဲ့သည္။

ထိုစဥ္ တိရစာၦန္႐ုံ ဝန္ထမ္းအေစာင့္မ်ားမွာ ငယ္ငယ္ေလးတည္းက ေကြၽးေမြးေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့ေသာ ေခြးလိမ္မာေလးကို

သတိရၿပီး က်ားေပါက္ေလးေတြရဲ႕ မိခင္အျဖစ္ အစားထိုးေပးခဲ့သည္။ ေခြးေလးသည္ သူ႔ရဲ႕ကေလးမဟုတ္မွန္း သိေနေသာ္လည္း

ရန္မူျခင္းမရွိပဲ က်ားေပါက္ေလးေတြကို သနားမိကာ ႏို႔တိုက္ေကြၽးခဲ့ၿပီး သားသမီးရင္းလို ဂ႐ုစိုက္ေပးခဲ့သည္။

Zawgyi(version)

မိခင္ေမတၱာ ငတ္မြတ္ေနေသာ သနားစရာ က်ားေပါက္ေလးေတြကို မိခင္ရင္းခ်ာလို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့သည့္ ေခြးလိမၼာေလး

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္တစ္ခုတြင္ ေကြၽးေမြးေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ေခြးေလးတစ္ေကာင္သည္

သနားစရာ က်ားေပါက္ေလးေတြရဲ႕ မိခင္ရင္းခ်ာလို ျဖစ္လာခဲ့သည္။ က်ားေပါက္ေလးေတြရဲ႕ မိခင္ရင္းမွာ ေမြးေမြးၿပီးခ်င္း

ကိုယ့္ကေလးကိုလည္း ခ်စ္ခင္တြယ္တာျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ႏို႔လည္းမတိုက္ပဲ အနားကပ္လာသည္ႏွင့္ ေမာင္းထုတ္ေနခဲ့သည္။

ထိုစဥ္ တိရစာၦန္႐ုံ ဝန္ထမ္းအေစာင့္မ်ားမွာ ငယ္ငယ္ေလးတည္းက ေကြၽးေမြးေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့ေသာ ေခြးလိမ္မာေလးကို

သတိရၿပီး က်ားေပါက္ေလးေတြရဲ႕ မိခင္အျဖစ္ အစားထိုးေပးခဲ့သည္။ ေခြးေလးသည္ သူ႔ရဲ႕ကေလးမဟုတ္မွန္း သိေနေသာ္လည္း

ရန္မူျခင္းမရွိပဲ က်ားေပါက္ေလးေတြကို သနားမိကာ ႏို႔တိုက္ေကြၽးခဲ့ၿပီး သားသမီးရင္းလို ဂ႐ုစိုက္ေပးခဲ့သည္။