နို့ၾကက္ဥပူတင္း

Posted by

နို့ၾကက္ဥပူတင္း  ၁။ ၾကက္ဥ ၂ လုံး ( သို့မဟုတ္ ) ၃ လုံး ၂။ က်ိဳပီးသား ႏြားနို့ပူပူ ( လဖက္ရည္ ခြက္ခ်ိန္ တစ္ခြက္စာ ) ၃။ သၾကား ( ဟင္းခ်ိဳေသာက္ဇြန္း ၁ ဇြန္း ) ၾကက္ဥ ၂ လုံးထဲ သၾကား ၁ ဇြန္းထည့္ပီး ေခါက္ထားပါ။

က်ိဳပီးသား ႏြားနို့ပူပူ တစ္ခြက္ထည့္၍ ထပ္ထည့္ ေခါက္ပါ။ ထို့ေနာက္ ေပါင္းအိုးထဲထည့္ပီး နာရီဝက္ခန္႔ ေပါင္းပါ။ ( အသားပိုတင္းခ်င္ရင္ေတာ့ ၾကက္ဥ ၃ လုံးထည့္ပါ။ )  က်မကေတာ့ အခ်ိဳသိပ္မစားသူမို့ သၾကားတစ္ဇြန္းပဲထည့္ပါတယ္။

ခ်ိဳျမျမေလးနဲ႔ အရမ္းစားေကာင္းပါတယ္။ နို့ကက်ိဳပီးသားအပူနဲ႔ ေရေခါက္တာမို့ ညႇီနံ့ကင္းပါတယ္။ အခ်ိဳႀကိဳက္သူမ်ားကေတာ့ ဇြန္းတစ္ဝက္ခန္႔ ထပ္ထည့္လို့ရပါတယ္ရွင္။

နို့ၾကက္ဥပူတင္း  ၁။ ၾကက္ဥ ၂ လုံး ( သို့မဟုတ္ ) ၃ လုံး ၂။ က်ိဳပီးသား ႏြားနို့ပူပူ ( လဖက္ရည္ ခြက္ခ်ိန္ တစ္ခြက္စာ ) ၃။ သၾကား ( ဟင္းခ်ိဳေသာက္ဇြန္း ၁ ဇြန္း ) ၾကက္ဥ ၂ လုံးထဲ သၾကား ၁ ဇြန္းထည့္ပီး ေခါက္ထားပါ။

က်ိဳပီးသား ႏြားနို့ပူပူ တစ္ခြက္ထည့္၍ ထပ္ထည့္ ေခါက္ပါ။ ထို့ေနာက္ ေပါင္းအိုးထဲထည့္ပီး နာရီဝက္ခန္႔ ေပါင္းပါ။ ( အသားပိုတင္းခ်င္ရင္ေတာ့ ၾကက္ဥ ၃ လုံးထည့္ပါ။ )  က်မကေတာ့ အခ်ိဳသိပ္မစားသူမို့ သၾကားတစ္ဇြန္းပဲထည့္ပါတယ္။

ခ်ိဳျမျမေလးနဲ႔ အရမ္းစားေကာင္းပါတယ္။ နို့ကက်ိဳပီးသားအပူနဲ႔ ေရေခါက္တာမို့ ညႇီနံ့ကင္းပါတယ္။ အခ်ိဳႀကိဳက္သူမ်ားကေတာ့ ဇြန္းတစ္ဝက္ခန္႔ ထပ္ထည့္လို့ရပါတယ္ရွင္။

Zawgyi(version)

နို့ၾကက္ဥပူတင္း ၁။ ၾကက္ဥ ၂ လုံး ( သို့မဟုတ္ ) ၃ လုံး ၂။ က်ိဳပီးသား ႏြားနို့ပူပူ ( လဖက္ရည္ ခြက္ခ်ိန္ တျစၡကၥာ ) ၃။ သၾကား ( ဟင္းခ်ိဳေသာက္ဇြန္း ၁ ဇြန္း ) ၾကက္ဥ ၂ လုံးထဲ သၾကား ၁ ဇြန္းထည့္ပီး ေခါက္ထားပါ။

က်ိဳပီးသား ႏြားနို့ပူပူ တစ္ခြက္ထည့္၍ ထပ္ထည့္ ေခါက္ပါ။ ထို့ေနာက္ ေပါင္းအိုးထဲထည့္ပီး နာရီဝက္ခန္႔ ေပါင္းပါ။ ( အသားပိုတင္းခ်င္ရင္ေတာ့ ၾကက္ဥ ၃ လုံးထည့္ပါ။ ) က္မေကတာ့ အခ်ိဳသိပ္မစားသူမို့ သၾကားတစ္ဇြန္းပဲထည့္ပါတယ္။

ခ်ိဳျမျမေလးနဲ႔ အရမ္းစားေကာင္းပါတယ္။ နို့ကက်ိဳပီးသားအပူနဲ႔ ေရေခါက္တာမို့ ညႇီနံ့ကင္းပါတယ္။ အခ်ိဳႀကိဳက္သူမ်ားကေတာ့ ဇြန္းတစ္ဝက္ခန္႔ ထပ္ထည့္လို့ရပါတယ္ရွင္။

နို့ၾကက္ဥပူတင္း ၁။ ၾကက္ဥ ၂ လုံး ( သို့မဟုတ္ ) ၃ လုံး ၂။ က်ိဳပီးသား ႏြားနို့ပူပူ ( လဖက္ရည္ ခြက္ခ်ိန္ တျစၡကၥာ ) ၃။ သၾကား ( ဟင္းခ်ိဳေသာက္ဇြန္း ၁ ဇြန္း ) ၾကက္ဥ ၂ လုံးထဲ သၾကား ၁ ဇြန္းထည့္ပီး ေခါက္ထားပါ။

က်ိဳပီးသား ႏြားနို့ပူပူ တစ္ခြက္ထည့္၍ ထပ္ထည့္ ေခါက္ပါ။ ထို့ေနာက္ ေပါင္းအိုးထဲထည့္ပီး နာရီဝက္ခန္႔ ေပါင္းပါ။ ( အသားပိုတင္းခ်င္ရင္ေတာ့ ၾကက္ဥ ၃ လုံးထည့္ပါ။ ) က္မေကတာ့ အခ်ိဳသိပ္မစားသူမို့ သၾကားတစ္ဇြန္းပဲထည့္ပါတယ္။

ခ်ိဳျမျမေလးနဲ႔ အရမ္းစားေကာင္းပါတယ္။ နို့ကက်ိဳပီးသားအပူနဲ႔ ေရေခါက္တာမို့ ညႇီနံ့ကင္းပါတယ္။ အခ်ိဳႀကိဳက္သူမ်ားကေတာ့ ဇြန္းတစ္ဝက္ခန္႔ ထပ္ထည့္လို့ရပါတယ္ရွင္။