ယေန႔ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းဦးေပါက္ကုိ အခ်က္(၅)ခ်က္နဲ႔ စစ္ေဆးၾကည့္လုိက္တဲ့ အခါ

Posted by

ယေန႔ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းဦးေပါက္ ဘဏ္စည္းထဲက ပါလာတာ…ၾကားညႇပ္ထည့္ထားတာ..ပစၥည္းဝယ္တဲ့ ဆိုင္က..ရွင္းျပပါတယ္…။

၁။ ႀကိဳး…

အစစ္က..ႀကိဳးထည့္ထားတာ..ျမဳတ္လိုက္..ေပၚလိုက္ျဖစ္ေနတာ.သိသာတယ္ ေသခ်ာၾကည့္ရင္ ႀကိဳးအရာ ရွိတယ္

အတုက..ႀကိဳးေပၚတဲ့ေနရာမွာ..ေရာင္ျပန္နဲ႔..Press လုပ္ထားတာ..ေသခ်ာမၾကည့္ရင္..ႀကိဳးလို႔ထင္ရတယ္

Press နည္းပညာျမင့္တယ္..Printer နဲ႔ ထုတ္တာ..မဟုတ္ဘူး…။

၂။ ညာဘက္ေဒါင့္ ၁၀၀၀၀ ဆိုတဲ့ ဂဏန္း.ေဘးကကာလာ

အစစ္က..အဝါေတာက္ေတာက္ အတုက..လိေမၼာ္ေရာင္သန္းတယ္

၃။ဘယ္ဘက္ ေဒါင္လိုက္ အစက္ကေလးေတြကို ၾကည့္ရင္..
အစစ္မွာ..CBM လို႔ျမင္ရတယ္ အတုမွာ..မျမင္ရဘူး..NO

၄။ စက္ကူသား

အစစ္က.စကၠဴသား..နည္းနည္းၾကမ္းတယ္ အတုက..စကၠဴသားေခ်ာတယ္…။

၅။ျမန္ျပည္ပုံ ေဘးက..ကာလာ

အစစ္က..အေရာင္မွိန္တယ္..ၿငိမ္တယ္ အတုက..အနီေရာင္ ေတာက္တယ္

နယ္ေတြမွာဆို..ေတာသူေတာင္သားမ်ား မသိႏိုင္ဘူး..ေစ်းသည္လဲ..မသိႏိုင္ဘူး

ၿမိဳေပၚမွာ နယ္မွာ ပိုက္ဆံအမ်ားႀကီး..ေရတြက္ရတဲ့အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအဝယ္မွာလဲ..ညႇပ္ပါႏိုင္တယ္…။

Zawgyi(version)

ယေန႔ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းဦးေပါက္ ဘဏ္စည္းထဲက ပါလာတာၾကားညႇပ္ထည့္ထားတာ..ပစၥည္းဝယ္တဲ့ ဆိုင္က..ရွင္းျပပါတယ္။

၁။ ႀကိဳး

အစစၠ..ႀကိဳးထည့္ထားတာ..ျမဳတ္လိုက္..ေပၚလိုက္ျဖစ္ေနတာ.သိသာတယ္ ေသခ်ာၾကည့္ရင္ ႀကိဳးအရာ ရွိတယ္

အတုက..ႀကိဳးေပၚတဲ့ေနရာမွာ..ေရာင္ျပန္နဲ႔..Press လုပၳားတာ..ေသခ်ာမၾကည့္ရင္..ႀကိဳးလို႔ထင္ရတယ္

Press နည္းပညာျမင့္တယ္..Printer နဲ႔ ထုတၱာ..မဟုတၻဴး။

၂။ ညာဘက္ေဒါင့္ ၁၀၀၀၀ ဆိုတဲ့ ဂဏန္း.ေဘးကကာလာ

အစစၠ..အဝါေတာက္ေတာက္ အတုက..လိေမၼာ္ေရာင္သန္းတယ္

၃။ဘယ္ဘက္ ေဒါင္လိုက္ အစက္ကေလးေတြကို ၾကည့္ရင္..
အစစ္မွာ..CBM လို႔ျမင္ရတယ္ အတုမြာ..မျမင္ရဘူး..NO

၄။ စကၠဴသား

အစစၠ.စကၠဴသား..နည္းနည္းၾကမ္းတယ္ အတုက..စကၠဴသားေခ်ာတယ္။

၅။ျမန္ျပည္ပုံ ေဘးက..ကာလာ

အစစၠ..အေရာင္မွိန္တယ္..ၿငိမ္တယ္ အတုက..အနီေရာင္ ေတာက္တယ္

နယ္ေတြမွာဆို..ေတာသူေတာင္သားမ်ား မသိႏိုင္ဘူး..ေစ်းသည္လဲ..မသိႏိုင္ဘူး

ၿမိဳေပၚမွာ နယ္မွာ ပိုက္ဆံအမ်ားႀကီး..ေရတြက္ရတဲ့အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအဝယ္မွာလဲ..ညႇပ္ပါႏိုင္တယ္။