ကမၻာေပၚက အရက္ အေသာက္ဆုံး နိုင္ငံ (၁၀) နိုင္ငံ

Posted by

လူသားေတြဟာ အယ္လ္ကိုေဟာ (Alcohol) ပါဝင္တဲ့အေဖ်ာ္ယမကာေတြကို ေရွးလြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ဖန္တီးျပဳလုပ္ၿပီးေသာက္သုံးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔အခ်ိန္ခါမွာဆိုရင္လည္း ကမၻာေပၚမွာ အယ္လ္ကိုေဟာ ေသာက္သုံးမွုလုံးဝ မရွိတဲ့နိုင္ငံဆိုတာမရွိသေလာက္ပါပဲ။

အထူးသျဖင့္ေတာ့ ဥေရာပနိုင္ငံေတြမွာ ဆိုရင္လူမွုဆက္ဆံေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမွုအရ အယ္လ္ကိုေဟာကို လူႀကီး၊လူငယ္ က်ား၊မ မေရြးေသာက္သုံးလ်က္ရွိပါတယ္။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စစ္တမ္းေတြအရ ကမၻာေပၚမွာ အယ္လ္ကိုေဟာ ေသာက္သုံးမွုအမ်ားဆုံးနိုင္ငံ (၁၀) ကိုေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့

၁၀။ လူဇင္ဘတ္

လူဇင္ဘတ္နိုင္ငံဟာလူဦးေရ (၆) သိန္းေက်ာ္ေလာက္ပဲရွိတဲ့ ဥေရာပနိုင္ငံငယ္ေလးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းပ်မ္းမၽွ အယ္လ္ကိုေဟာေသာက္သုံးမွုမွာေတာ့ ဒီစာရင္းရဲ့အဆင့္ (၁၀) ေနရာမွာရွိေနပါတယ္။ စစ္တမ္းေတြအရ လူဇင္ဘတ္နိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီဟာ တစ္ႏွစ္ကို အယ္လ္ကိုေဟာပမာဏ (၁၂.၄) လီတာေလာက္အထိေသာက္သုံးလ်က္ရွိတယ္လို့သိရပါတယ္။

၉။ ယူဂႏၵာ

ယူဂႏၵာနိုင္ငံကေတာ့ ဒီစာရင္းမွာထူးထူးျခားျခားပါဝင္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာအာဖရိကနိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ယူဂႏၵာနိုင္ငံသားေတြကလည္း အယ္လ္ကိုေဟာေသာက္သုံးမွုစာရင္းမွာတစ္ႏွစ္ကိုပ်မ္းမၽွ (၁၂.၅) လီတာေလာက္ထိ ေသာက္သုံးၾကပါတယ္

၈။ ဘူလ္ေဂးရီးယား

ဥေရာပအေရွ႕ေတာင္ဘက္ျခမ္းကနိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဘူလ္ေဂးရီးယားနိုင္ငံကေတာ့ဒီစာရင္းမွာအဆင့္ (၈) ေနရာမွာရွိပါတယ္။ ေအာ္တိုမန္တူရကီ၊ ဆဲ့လ္၊ ဘိုင္ဇန္တိုင္း အစရွိတဲ့ေရွးေခတ္လူမ်ိဳးေတြေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီး အေစာဆုံးယဥ္ေက်းမွုထြန္းကားခဲ့တဲ့ေဒသျဖစ္လို့ အယ္လ္ကိုေဟာကိုယဥ္ေက်းမွုတစ္ရပ္ေနနဲ႔ ေသာက္သုံးၾကတဲ့နိုင္ငံလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘူလ္ေဂးရီးယားနိုင္ငံသားေတြရဲ့ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမၽွအယ္လ္ကိုေဟာေသာက္သုံးမွုကေတာ့ (၁၂.၅) လီတာျဖစ္ပါတယ္။

၇။ စပိန္

စပိန္နိုင္ငံကေတာ့ ဒီစာရင္းရဲ့အဆင့္ (၇) ေနရာမွာရွိပါတယ္။ ကမၻာပတ္ၿပီးကုန္စည္ဖလွယ္တာမ်ိဳးေတြလုပ္ခဲ့တဲ့ ဟိုးေရွးယခင္အခ်ိန္ေတြကတည္းက စပိန္နိုင္ငံမွာလည္း အယ္လ္ကိုေဟာေသာက္သုံးတဲ့အေလ့အထတစ္ခုက ျဖစ္တည္ေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ စပိန္နိုင္ငံသားတစ္ဦးဟာ တစ္ႏွစ္ကိုအယ္လ္ကိုေဟာ (၁၂.၇) လီတာေလာက္ထိေသာက္သုံးေနၾကပါတယ္။

၆။ အိုင္ယာလန္

အိုင္းရစ္ေတြကလည္း တစ္ႏွစ္ကိုအယ္လ္ကိုေဟာ (၁၂.၇) လီတာေလာက္ေသာက္သုံးၾကတဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒဆြဲကိုင္ထားတက္ၾကတဲ့ အိုင္းရစ္ေတြအတြက္ေတာ့ အယ္လ္ကိုေဟာေသာက္သုံးတာဟာ လူမွုေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွာအေရးပါတဲ့ ယဥ္ေက်းမွုတစ္ခုလိုမွတ္ယူထားၾကတယ္လို့သိရပါတယ္။

၅။ လစ္သူေရးနီးယား

ေဘာလ္တစ္ေဒသက လစ္သူေရးနီးယားနိုင္ငံကေတာ့ နိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းပ်မ္းမၽွတစ္ႏွစ္ကို အယ္လ္ကိုေဟာ (၁၂.၈) လီတာေလာက္ထိေသာက္သုံးၾကပါတယ္။

၄။ ဂ်ာမနီ

ဥေရာပအင္အားႀကီးနိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ဂ်ာမနီနိုင္ငံကေတာ့ႏွစ္စဥ္ဘီယာပြဲေတာ္ကိုေတာင္တရားဝင္က်င္းပတဲ့နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီစာရင္းမွာေတာ့ အယ္လ္ကိုေဟာပါဝင္မွုႏွုန္းကိုသာ အဓိကစစ္ယူၿပီးတြက္ခ်က္ထားတာေၾကာင့္ ဂ်ာမနီနိုင္ငံသားတစ္ဦးရဲ့ တစ္ႏွစ္အယ္လ္ကိုေဟာသီးသန႔္ေသာက္သုံးမွုက (၁၂.၈) လီတာသာရွိတာျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ေမာ္လ္ဒိုဗာ

အေရွ႕ဥေရာပက ေမာ္လ္ဒိုဗာနိုင္ငံကေတာ့ လူဦးေရ (၂) သန္းေက်ာ္ေနထိုင္ၿပီး ေယာက်ာ္းေလးအမ်ားစုက အသက္ (၁၃) ႏွစ္ေလာက္ဆိုအရက္စတင္ေသာက္သုံးၾကတဲ့နိုင္ငံလို့သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင္ ေမာ္လ္ဒိုဗာနိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းတစ္ႏွစ္ပ်မ္းမၽွ အယ္လ္ကိုေဟာေသာက္သုံးမွုႏွုန္းကို တြက္ခ်က္ရာမွာ (၁၂.၉) လီတာအထိရွိေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

၂။ လတ္ဗီးယား

လတ္ဗီးယားနိုင္ငံကလည္း ေဘာလ္တစ္ပင္လယ္ေကြ႕ေဒသကနိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာရင္းမွာေတာ့ လတ္ဗီးယားနိုင္ငံသားတစ္ဦးဟာ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမၽွအယ္လ္ကိုေဟာေသာက္သုံးမွု (၁၃.၂) လီတာအထိရွိတယ္လို့ ေဖာ္ျပထားတာေၾကာင့္ ေဘာလ္တစ္ပင္လယ္ေကြ႕ေဒသကနိုင္ငံေတြဟာ အေတာ္ေလးကိုအယ္လ္ကိုေဟာ ေသာက္သုံးၾကတယ္လို့ဆိုရမွာပါ။

၁။ ခ်က္

“ဘီယာက ကိုယ္ခႏၶာလွပေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးတယ္”ဆိုတဲ့ ခ်က္စကားပုံတစ္ခုရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခ်က္နိုင္ငံသားေတြဟာ ဘီယာကိုက်န္းမာေရးအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ေသာက္ၾကသူေတြရွိတယ္လို့ဆိုၾကပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးဘီယာလုပ္ငန္းဟာခ်က္နိုင္ငံရဲ့ အမ်ိဳးသားေရးအေမြအႏွစ္လည္းျဖစ္တယ္လို့သိရပါတယ္။ ဒီလိုအေၾကာင္းအခ်က္ေတြေၾကာင့္လည္း ခ်က္နိုင္ငံက ဒီစာရင္းမွာအျပတ္အသတ္ဦးေဆာင္ေနတာျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ခ်က္နိုင္ငံသားတစ္ဦးေသာက္သုံးတဲ့ အယ္လ္ကိုေဟာပမာဏက တစ္ႏွစ္ကိုပ်မ္းမၽွ (၁၄.၃) လီတာျဖစ္ပါတယ္။

Zawgyi(version)

လူသားေတြဟာ အယ္လ္ကိုေဟာ (Alcohol) ပါဝင္တဲ့အေဖ်ာ္ယမကာေတြကို ေရွးလြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ဖန္တီးျပဳလုပ္ၿပီးေသာက္သုံးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔အခ်ိန္ခါမွာဆိုရင္လည္း ကမၻာေပၚမွာ အယ္လ္ကိုေဟာ ေသာက္သုံးမွုလုံးဝ မရွိတဲ့နိုင္ငံဆိုတာမရွိသေလာက္ပါပဲ။

အထူးသျဖင့္ေတာ့ ဥေရာပနိုင္ငံေတြမွာ ဆိုရင္လူမွုဆက္ဆံေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမွုအရ အယ္လ္ကိုေဟာကို လူႀကီး၊လူငယ္ က္ား၊မ မေရြးေသာက္သုံးလ်က္ရွိပါတယ္။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စစ္တမ္းေတြအရ ကမၻာေပၚမွာ အယ္လ္ကိုေဟာ ေသာက္သုံးမွုအမ်ားဆုံးနိုင္ငံ (၁၀) ကိုေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့

၁၀။ လူဇင္ဘတ္

လူဇင္ဘတ္နိုင္ငံဟာလူဦးေရ (၆) သိန္းေက်ာ္ေလာက္ပဲရွိတဲ့ ဥေရာပနိုင္ငံငယ္ေလးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းပ်မ္းမၽွ အယ္လ္ကိုေဟာေသာက္သုံးမွုမွာေတာ့ ဒီစာရင္းရဲ့အဆင့္ (၁၀) ေနရာမွာရွိေနပါတယ္။ စစ္တမ္းေတြအရ လူဇင္ဘတ္နိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီဟာ တစ္ႏွစ္ကို အယ္လ္ကိုေဟာပမာဏ (၁၂.၄) လီတာေလာက္အထိေသာက္သုံးလ်က္ရွိတယ္လို့သိရပါတယ္။

၉။ ယူဂႏၵာ

ယူဂႏၵာနိုင္ငံကေတာ့ ဒီစာရင္းမွာထူးထူးျခားျခားပါဝင္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာအာဖရိကနိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ယူဂႏၵာနိုင္ငံသားေတြကလည္း အယ္လ္ကိုေဟာေသာက္သုံးမွုစာရင္းမွာတစ္ႏွစ္ကိုပ်မ္းမၽွ (၁၂.၅) လီတာေလာက္ထိ ေသာက္သုံးၾကပါတယ္

၈။ ဘူလ္ေဂးရီးယား

ဥေရာပအေရွ႕ေတာင္ဘက္ျခမ္းကနိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဘူလ္ေဂးရီးယားနိုင္ငံကေတာ့ဒီစာရင္းမွာအဆင့္ (၈) ေနရာမွာရွိပါတယ္။ ေအာ္တိုမန္တူရကီ၊ ဆဲ့လ္၊ ဘိုင္ဇန္တိုင္း အစရွိတဲ့ေရွးေခတ္လူမ်ိဳးေတြေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီး အေစာဆုံးယဥ္ေက်းမွုထြန္းကားခဲ့တဲ့ေဒသျဖစ္လို့ အယ္လ္ကိုေဟာကိုယဥ္ေက်းမွုတစ္ရပ္ေနနဲ႔ ေသာက္သုံးၾကတဲ့နိုင္ငံလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘူလ္ေဂးရီးယားနိုင္ငံသားေတြရဲ့ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမၽွအယ္လ္ကိုေဟာေသာက္သုံးမွုကေတာ့ (၁၂.၅) လီတာျဖစ္ပါတယ္။

၇။ စပိန္

စပိန္နိုင္ငံကေတာ့ ဒီစာရင္းရဲ့အဆင့္ (၇) ေနရာမွာရွိပါတယ္။ ကမၻာပတ္ၿပီးကုန္စည္ဖလွယ္တာမ်ိဳးေတြလုပ္ခဲ့တဲ့ ဟိုးေရွးယခင္အခ်ိန္ေတြကတည္းက စပိန္နိုင္ငံမွာလည္း အယ္လ္ကိုေဟာေသာက္သုံးတဲ့အေလ့အထတစ္ခုက ျဖစ္တည္ေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ စပိန္နိုင္ငံသားတစ္ဦးဟာ တစ္ႏွစ္ကိုအယ္လ္ကိုေဟာ (၁၂.၇) လီတာေလာက္ထိေသာက္သုံးေနၾကပါတယ္။

၆။ အိုင္ယာလန္

အိုင္းရစ္ေတြကလည္း တစ္ႏွစ္ကိုအယ္လ္ကိုေဟာ (၁၂.၇) လီတာေလာက္ေသာက္သုံးၾကတဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒဆြဲကိုင္ထားတက္ၾကတဲ့ အိုင္းရစ္ေတြအတြက္ေတာ့ အယ္လ္ကိုေဟာေသာက္သုံးတာဟာ လူမွုေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွာအေရးပါတဲ့ ယဥ္ေက်းမွုတစ္ခုလိုမွတ္ယူထားၾကတယ္လို့သိရပါတယ္။

၅။ လစ္သူေရးနီးယား

ေဘာလ္တစ္ေဒသက လစ္သူေရးနီးယားနိုင္ငံကေတာ့ နိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းပ်မ္းမၽွတစ္ႏွစ္ကို အယ္လ္ကိုေဟာ (၁၂.၈) လီတာေလာက္ထိေသာက္သုံးၾကပါတယ္။

၄။ ဂ္ာမနီ

ဥေရာပအင္အားႀကီးနိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ဂ်ာမနီနိုင္ငံကေတာ့ႏွစ္စဥ္ဘီယာပြဲေတာ္ကိုေတာင္တရားဝင္က်င္းပတဲ့နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီစာရင္းမွာေတာ့ အယ္လ္ကိုေဟာပါဝင္မွုႏွုန္းကိုသာ အဓိကစစ္ယူၿပီးတြက္ခ်က္ထားတာေၾကာင့္ ဂ်ာမနီနိုင္ငံသားတစ္ဦးရဲ့ တစ္ႏွစ္အယ္လ္ကိုေဟာသီးသန႔္ေသာက္သုံးမွုက (၁၂.၈) လီတာသာရွိတာျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ေမာ္လ္ဒိုဗာ

အေရွ႕ဥေရာပက ေမာ္လ္ဒိုဗာနိုင္ငံကေတာ့ လူဦးေရ (၂) သန္းေက်ာ္ေနထိုင္ၿပီး ေယာက်ာ္းေလးအမ်ားစုက အသက္ (၁၃) ႏွစ္ေလာက္ဆိုအရက္စတင္ေသာက္သုံးၾကတဲ့နိုင္ငံလို့သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင္ ေမာ္လ္ဒိုဗာနိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းတစ္ႏွစ္ပ်မ္းမၽွ အယ္လ္ကိုေဟာေသာက္သုံးမွုႏွုန္းကို တြက္ခ်က္ရာမွာ (၁၂.၉) လီတာအထိရွိေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

၂။ လတၺီးယား

လတ္ဗီးယားနိုင္ငံကလည္း ေဘာလ္တစ္ပင္လယ္ေကြ႕ေဒသကနိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာရင္းမွာေတာ့ လတ္ဗီးယားနိုင္ငံသားတစ္ဦးဟာ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမၽွအယ္လ္ကိုေဟာေသာက္သုံးမွု (၁၃.၂) လီတာအထိ႐ြိတယႅို႔ ေဖာ္ျပထားတာေၾကာင့္ ေဘာလ္တစ္ပင္လယ္ေကြ႕ေဒသကနိုင္ငံေတြဟာ အေတာ္ေလးကိုအယ္လ္ကိုေဟာ ေသာက္သုံးၾကတယ္လို့ဆိုရမွာပါ။

၁။ ခ်က္

ဘီယာက ကိုယ္ခႏၶာလွပေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးတယ္ဆိုတဲ့ ခ်က္စကားပုံတစ္ခုရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခ်က္နိုင္ငံသားေတြဟာ ဘီယာကိုက်န္းမာေရးအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ေသာက္ၾကသူေတြရွိတယ္လို့ဆိုၾကပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးဘီယာလုပ္ငန္းဟာခ်က္နိုင္ငံရဲ့ အမ်ိဳးသားေရးအေမြအႏွစ္လည္းျဖစ္တယ္လို့သိရပါတယ္။ ဒီလိုအေၾကာင္းအခ်က္ေတြေၾကာင့္လည္း ခ်က္နိုင္ငံက ဒီစာရင္းမွာအျပတ္အသတ္ဦးေဆာင္ေနတာျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ခ်က္နိုင္ငံသားတစ္ဦးေသာက္သုံးတဲ့ အယ္လ္ကိုေဟာပမာဏက တစ္ႏွစ္ကိုပ်မ္းမၽွ (၁၄.၃) လီတာျဖစ္ပါတယ္။