“လူ႔မစင္မွ လၽွပ္စစ္ဓာတ္ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ေပးေသာ အိမ္သာကို တီထြင္လိုက္ၿပီ”

Posted by

လူ႔မစင္မၽွလူ႔မစင္မၽွ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားျပန္လည္ ထုတ္လုပ္ေပးနိုင္ေသာ အိမ္သာတစ္မ်ိဳးကို ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံ အာလ္ဆန္အမ်ိဳးသားသိပၸံႏွင့္

နည္းပညာတကၠသိုလ္(Ulsan National Institute of Science and Technology – UNIST)မွ ၿမိဳ့ျပႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ ပါေမာကၡ ခ်ိဳေဂ်းဝန္က စမ္းသပ္တီထြင္လိုက္သည္။

အဆိုပါအိမ္သာကို “ဘီးဗီ(BeeVi)”ဟု အမည္ေပးထားၿပီး Bee ႏွင့္ Vision အဂၤလိပ္ေဝါဟာႏွစ္ခုကို တြဲစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအိမ္သာကို အာလ္ဆန္တကၠသိုလ္အတြင္းတြင္ စမ္းသပ္တပ္ဆင္ေပးထားသည္။

အိမ္သာတြင္းသို့ေရာက္ရွိလာေသာ မစင္ႏွင့္ က်င္ငယ္ရည္မ်ားမွ မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕ကိုျပန္လည္ထုတ္လုပ္ကာ ယင္းကို အပူစြမ္းအင္အျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္သည္။

လူတစ္ဦးသည္ တစ္ေန႔လၽွင္ ၅၀၀ ဂရမ္မၽွ အေလးခ်ိန္ရွိေသာ မစင္ကိုစြန႔္ေလ့ရွိၿပီး၊ ယင္း မစင္ပမာဏကို မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕အျဖစ္ေျပာင္းပါက မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕ လီတာ

၅၀ ပမာဏကိုရရွိမည္ျဖစ္ကာ ယင္းမွတစ္ဆင့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ၅၀၀ ဝပ္ကို ထုတ္လုပ္နိုင္ေၾကာင္း၊

အဆိုပါ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားသည္ လၽွပ္စစ္ကားတစ္စီးအား တစ္မိုင္၏ ၄ပုံ၃ပုံအေဝးအထိေမာင္းႏွင္ေစနိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ပါေမာကၡ ခ်ိဳေဂ်းဝန္က ရွင္းျပသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို့ဟာ မစင္ကို ညစ္ပတ္တဲ့အရာေတြလို့ အျမဲထင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ခုေတာ့ အဲဒီမစင္ေတြကေန ေငြျပန္ရဖို့ အခြင့္အလမ္းရွိလာေနပါၿပီ”ဟု ပါေမာကၡ ခ်ိဳေဂ်းဝန္ကေျပာသည္။

“ေနာင္ဆိုရင္ အိမ္သာထဲမွာ အေပါ့အပါး အေလးအပင္စြန႔္သူေတြဟာ ပိုက္ဆံေတြရလာပါေတာ့မယ္”ဟုလည္း သူကေျပာသည္။

Zawgyi(version)

လူ႔မစင္မၽွလူ႔မစင္မၽွ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားျပန္လည္ ထုတ္လုပ္ေပးနိုင္ေသာ အိမ္သာတစ္မ်ိဳးကို ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံ အာလ္ဆန္အမ်ိဳးသားသိပၸံႏွင့္

နည္းပညာတကၠသိုလ္(Ulsan National Institute of Science and Technology UNIST)မြ ၿမိဳ့ျပႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ ပါေမာကၡ ခ်ိဳေဂ်းဝန္က စမ္းသပ္တီထြင္လိုက္သည္။

အဆိုပါအိမ္သာကို ဘီးဗီ(BeeVi)ဟု အမည္ေပးထားၿပီး Bee ႏွင့္ Vision အဂၤလိပ္ေဝါဟာႏွစ္ခုကို တြဲစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအိမ္သာကို အာလ္ဆန္တကၠသိုလ္အတြင္းတြင္ စမ္းသပ္တပ္ဆင္ေပးထားသည္။

အိမ္သာတြင္းသို့ေရာက္ရွိလာေသာ မစင္ႏွင့္ က်င္ငယ္ရည္မ်ားမွ မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕ကိုျပန္လည္ထုတ္လုပ္ကာ ယင္းကို အပူစြမ္းအင္အျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္သည္။

လူတစ္ဦးသည္ တစ္ေန႔လၽွင္ ၅၀၀ ဂရမ္မၽွ အေလးခ်ိန္ရွိေသာ မစင္ကိုစြန႔္ေလ့ရွိၿပီး၊ ယင္း မစင္ပမာဏကို မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕အျဖစ္ေျပာင္းပါက မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕ လီတာ

၅၀ ပမာဏကိုရရွိမည္ျဖစ္ကာ ယင္းမွတစ္ဆင့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ၅၀၀ ဝပၠို ထုတ္လုပ္နိုင္ေၾကာင္း၊

အဆိုပါ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားသည္ လၽွပ္စစ္ကားတစ္စီးအား တစ္မိုင္၏ ၄ပုံ၃ပုံအေဝးအထိေမာင္းႏွင္ေစနိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ပါေမာကၡ ခ်ိဳေဂ်းဝန္က ရွင္းျပသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို့ဟာ မစင္ကို ညစ္ပတ္တဲ့အရာေတြလို့ အျမဲထင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ခုေတာ့ အဲဒီမစင္ေတြကေန ေငြျပန္ရဖို့ အခြင့္အလမ္းရွိလာေနပါၿပီဟု ပါေမာကၡ ခ်ိဳေဂ်းဝန္ကေျပာသည္။

ေနာင္ဆိုရင္ အိမ္သာထဲမြာ ေအပါ့အပါး အေလးအပင္စြန႔္သူေတြဟာ ပိုက္ဆံေတြရလာပါေတာ့မယ္ဟုလည္း သူကေျပာသည္။