ေရႊကုန္ၾကမ္း အလုံအေလာက္ရွိသည့္အတြက္ ေရႊေဈးႏွုန္း အဆမတန္ျမင့္တက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း YGEA ေျပာၿပီးေနာက္

Posted by

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လကုန္ပိုင္းအတြင္းက ရန္ကုန္တိုင္းေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း YGEA ဥကၠ႒က ေစ်းကြက္အတြင္း ေရႊကုန္ၾကမ္း အလုံအေလာက္ရွိသည့္အတြက္ ေရႊေဈးႏွုန္း အဆမတန္ျမင့္တက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာၾကားၿပီးေနာက္ အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သား က်ပ္(၆) သိန္းဝန္းက်င္အထိ တဟုန္ထိုး ျမင့္တက္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ မေန႔ကညေနပိုင္း အပိတ္ေစ်းအရေဈးကြက္အတြင္း အကယ္ဒမီမီးလင္းေရႊ (၁) က်ပ္သားလ်င္(၂၈)သိန္းေဈးေပါက္ေနၿပီး (၃) ရက္အတြင္းက်ပ္ (၃)သိန္းခြဲဝန္းက်င္ေဈးျမင့္တက္သြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

YGEA က ဩဂုတ္လ(၁၃)ရက္ ညေနပိုင္းအထိ ရည္ညႊန္းေရႊေဈးႏွုန္းမွာ(၁) က်ပ္သားလ်င္ ၂,၁၀၁,၀၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ေဈးကြက္တြင္မည္သည့္ဆိုင္ကမွ အဆိုပါေဈးႏွုန္းအတိုင္းအေရာင္းအဝယ္မလုပ္ၾကဘူးလို့ သိရပါတယ္။

ျပည္တြင္းေရႊေဈးကြက္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္အခက္အခဲျဖစ္ေနၿပီး အကယ္ဒမီမီးလင္းေရႊ(၁)က်ပ္သားလ်င္(၂၈)သိန္းေဈးေပါက္ေနၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း က်ပ္(၃)သိန္းဝန္းက်င္ျမင့္တက္သြားေၾကာင္းေရႊေဈးကြက္အတြင္းမွသိရသည္။

ျပည္တြင္းေရႊေဈးႏွုန္းျမင့္တက္ရျခင္းမွာ သယ္ယူစရိတ္မ်ား ျမင့္တက္ျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မွုစရိတ္မ်ား ျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္ အေထြေထြဝန္ေဆာင္စရိတ္မ်ားျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို့ YGEA ကေျပာဆိုေနေသာ္လည္း

အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ နိုင္ငံျခားေငြေဈးႏွုန္းႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးထိုးက်ေနမွုကို မထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ျခင္းတယ္လို့ သုံးသပ္မွုမ်ားလည္း ရွိေနပါတယ္။

Zawgyi(version)

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လကုန္ပိုင္းအတြင္းက ရန္ကုန္တိုင္းေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း YGEA ဥကၠ႒က ေစ်းကြက္အတြင္း ေရႊကုန္ၾကမ္း အလုံအေလာက္ရွိသည့္အတြက္ ေရႊေဈးႏွုန္း အဆမတန္ျမင့္တက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာၾကားၿပီးေနာက္ အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သား က်ပ္(၆) သိန္းဝန္းက်င္အထိ တဟုႏၳိုး ျမင့္တက္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ မေန႔ကညေနပိုင္း အပိတ္ေစ်းအရေဈးကြက္အတြင္း အကယ္ဒမီမီးလင္းေရႊ (၁) က်ပ္သားလ်င္(၂၈)သိန္းေဈးေပါက္ေနၿပီး (၃) ရက္အတြင္းက်ပ္ (၃)သိန္းခြဲဝန္းက်င္ေဈးျမင့္တက္သြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

YGEA က ဩဂုတႅ(၁၃)ရက္ ညေနပိုင္းအထိ ရည္ညႊန္းေရႊေဈးႏွုန္းမွာ(၁) က်ပ္သားလ်င္ ၂,၁၀၁,၀၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ေဈးကြက္တြင္မည္သည့္ဆိုင္ကမွ အဆိုပါေဈးႏွုန္းအတိုင္းအေရာင္းအဝယ္မလုပ္ၾကဘူးလို့ သိရပါတယ္။

ျပည္တြင္းေရႊေဈးကြက္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္အခက္အခဲျဖစ္ေနၿပီး အကယ္ဒမီမီးလင္းေရႊ(၁)က်ပ္သားလ်င္(၂၈)သိန္းေဈးေပါက္ေနၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း က်ပ္(၃)သိန္းဝန္းက်င္ျမင့္တက္သြားေၾကာင္းေရႊေဈးကြက္အတြင္းမွသိရသည္။

ျပည္တြင္းေရႊေဈးႏွုန္းျမင့္တက္ရျခင္းမွာ သယ္ယူစရိတ္မ်ား ျမင့္တက္ျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မွုစရိတ္မ်ား ျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္ အေထြေထြဝန္ေဆာင္စရိတ္မ်ားျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို့ YGEA ကေျပာဆိုေနေသာ္လည္း

အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ နိုင္ငံျခားေငြေဈးႏွုန္းႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးထိုးက်ေနမွုကို မထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ျခင္းတယ္လို့ သုံးသပ္မွုမ်ားလည္း ရွိေနပါတယ္။