အိမ္တစ္အိမ္စီးပြားေရးတက္မတက္ကိုသိခ်င္ရင္

Posted by

အိမ္တစ္အိမ္ရဲ့စည္းကမ္းကိုသိခ်င္ရင္ေရခ်ိဳးခန္းအိမ္သာထိုင္ခြက္ကိုၾကည့္ပါစည္းလုံးမွုကိုသိခ်င္ရင္ေတာ့ထမင္းဝိုင္းကိုၾကည့္ရပါမယ္တဲ့လူတစ္ေယာက္ရဲ့စည္းကမ္းကိုသိခ်င္ရင္ေတာ့ဖိနပ္ခၽြတ္ပုံကိုၾကည့္ရင္သိနိုင္တယ္လူမွုအဆင့္

အတန္းကိုသိခ်င္ရင္အိပ္ခန္းနဲ႔အိပ္ယာကိုၾကည့္ပါတဲ့စာနာမွုနဲ႔ၾကင္နာတရားသိခ်င္ရင္ေတာ့စကားအေျပာအဆိုစကားလုံးနဲ႔ဆက္ဆံမွုကိုၾကည့္နိုင္ပါတယ္ယဥ္ေက်းမွုကိုသိခ်င္ရင္ကိုယ္ဟန္မူယာကေနသိနိုင္ပါတယ္တဲ့အိမ္တအိမ္ရဲ့က်န္းမာေရး

အတြက္ကိုေတာ့မီးဖိုေခ်ာင္ကိုၾကည့္ပါေမတၱာတရားနဲ႔ေပ်ာ္ရႊင္မွု့ကိုသိခ်င္ရင္ေတာ့အိမ္ရွင္မရဲ့အဆင္း႐ူပကာကိုၾကည့္ပါတဲ့ဒါတကယ့္ကိုအမွန္တရားေတြပါဒါေၾကာင့္မို့ေမ့တၱာျဖင့္ျပန္လည္မၽွေဝလိုက္ပါတယ္ေနာ္

အိမ္တစ္အိမ္ရဲ႕စည္းကမ္းကိုသိခ်င္ရင္ ေရခ်ိဳးခန္းအိမ္သာထိုင္ခြက္ကိုၾကည့္ပါစည္းလုံးမႈကိုသိခ်င္ရင္ေတာ့ထမင္းဝိုင္းကိုၾကည့္ရပါမယ္တဲ့လူတစ္ေယာက္ရဲ႕စည္းကမ္းကိုသိခ်င္ရင္ေတာ့ဖိနပ္ခြၽတ္ပုံကိုၾကည့္ရင္သိနိုင္တယ္လူမႈအဆင့္

အတန္းကိုသိခ်င္ရင္အိပ္ခန္းနဲ႕အိပ္ယာကိုၾကည့္ပါတဲ့စာနာမႈနဲ႕ၾကင္နာတရားသိခ်င္ရင္ေတာ့စကားအေျပာအဆိုစကားလုံးနဲ႕ဆက္ဆံမႈကိုၾကည့္နိုင္ပါတယ္ယဥ္ေက်းမႈကိုသိခ်င္ရင္ကိုယ္ဟန္မူယာကေနသိနိုင္ပါတယ္တဲ့အိမ္တအိမ္ရဲ႕က်န္းမာေရး

အတြက္ကိုေတာ့မီးဖိုေခ်ာင္ကိုၾကည့္ပါေမတၱာတရားနဲ႕ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ႕ကိုသိခ်င္ရင္ေတာ့အိမ္ရွင္မရဲ႕အဆင္း႐ူပကာကိုၾကည့္ပါတဲ့ဒါတကယ့္ကိုအမွန္တရားေတြပါဒါေၾကာင့္မို႔ေမ့တၱာျဖင့္ျပန္လည္မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္ေနာ္

Zawgyi(version)

အိမ္တစ္အိမ္ရဲ့စည္းကမ္းကိုသိခ်င္ရင္ေရခ်ိဳးခန္းအိမ္သာထိုင္ခြက္ကိုၾကည့္ပါစည္းလုံးမွုကိုသိခ်င္ရင္ေတာ့ထမင္းဝိုင္းကိုၾကည့္ရပါမယ္တဲ့လူတစ္ေယာက္ရဲ့စည္းကမ္းကိုသိခ်င္ရင္ေတာ့ဖိနပ္ခၽြတ္ပုံကိုၾကည့္ရင္သိနိုင္တယ္လူမွုအဆင့္

အတန္းကိုသိခ်င္ရင္အိပ္ခန္းနဲ႔အိပ္ယာကိုၾကည့္ပါတဲ့စာနာမွုနဲ႔ၾကင္နာတရားသိခ်င္ရင္ေတာ့စကားအေျပာအဆိုစကားလုံးနဲ႔ဆက္ဆံမွုကိုၾကည့္နိုင္ပါတယ္ယဥ္ေက်းမွုကိုသိခ်င္ရင္ကိုယ္ဟန္မူယာကေနသိနိုင္ပါတယ္တဲ့အိမ္တအိမ္ရဲ့က်န္းမာေရး

အတြက္ကိုေတာ့မီးဖိုေခ်ာင္ကိုၾကည့္ပါေမတၱာတရားနဲ႔ေပ်ာ္ရႊင္မွု့ကိုသိခ်င္ရင္ေတာ့အိမ္ရွင္မရဲ့အဆင္း႐ူပကာကိုၾကည့္ပါတဲ့ဒါတကယ့္ကိုအမွန္တရားေတြပါဒါေၾကာင့္မို့ေမ့တၱာျဖင့္ျပန္လည္မၽွေဝလိုက္ပါတယ္ေနာ္

အိမ္တစ္အိမ္ရဲ႕စည္းကမ္းကိုသိခ်င္ရင္ ေရခ်ိဳးခန္းအိမ္သာထိုင္ခြက္ကိုၾကည့္ပါစည္းလုံးမႈကိုသိခ်င္ရင္ေတာ့ထမင္းဝိုင္းကိုၾကည့္ရပါမယ္တဲ့လူတစ္ေယာက္ရဲ႕စည္းကမ္းကိုသိခ်င္ရင္ေတာ့ဖိနပ္ခြၽတ္ပုံကိုၾကည့္ရင္သိနိုင္တယ္လူမႈအဆင့္

အတန္းကိုသိခ်င္ရင္အိပ္ခန္းနဲ႕အိပ္ယာကိုၾကည့္ပါတဲ့စာနာမႈနဲ႕ၾကင္နာတရားသိခ်င္ရင္ေတာ့စကားအေျပာအဆိုစကားလုံးနဲ႕ဆက္ဆံမႈကိုၾကည့္နိုင္ပါတယ္ယဥ္ေက်းမႈကိုသိခ်င္ရင္ကိုယ္ဟန္မူယာကေနသိနိုင္ပါတယ္တဲ့အိမ္တအိမ္ရဲ႕က်န္းမာေရး

အတြက္ကိုေတာ့မီးဖိုေခ်ာင္ကိုၾကည့္ပါေမတၱာတရားနဲ႕ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ႕ကိုသိခ်င္ရင္ေတာ့အိမ္ရွင္မရဲ႕အဆင္း႐ူပကာကိုၾကည့္ပါတဲ့ဒါတကယ့္ကိုအမွန္တရားေတြပါဒါေၾကာင့္မို႔ေမ့တၱာျဖင့္ျပန္လည္မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္ေနာ္