သင့္ကိုခ်မ္းသာေစနိုင္သည့္ နည္းလမ္း(၁၆)ခ်က္…..

Posted by

၁။ ကိုယ္ပိုင္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ပါ။

၂။ ေလာင္းကစားမလုပ္ပါနဲ႔။

၄။ မလိုအပ္ဘဲ Facebook သုံးေနတဲ့အခ်ိန္ေတြကို ေလ်ာ့ခ်ပါ။

၅။ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို ထိန္းခ်ဴပ္ပါ။

၆။ ေကာင္းမြန္တဲ့ အေပါင္းအသင္းမိတ္ေဆြမ်ားရွာေဖြပါ။ပုံမွန္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလုပ္ပါ။

၇။ အလုပ္ ႏွင့္ စီးပြားေရးထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး လုပ္ေဆာင္တတ္ေအာင္ေလ့က်င့္ပါ။

၈။ ဆႏၵရွိတာေတြကို ေလ်ာ့ခ်ၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေတြသတ္မွတ္ပါ။ လက္ေတြ႕ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ပါ။

၉။ အခ်ိန္ဆြဲျခင္းမ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ။

၁၀။ စကားေျပာတာေတြကိုေလ်ာ့ပါ။ မ်ားမ်ားနားေထာင္တတ္ေအာင္ သင္ယူပါ။

၁၁။ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစသာ လူေတြကို ေရွာင္ရွားပါ။

၁၂။ ဘယ္ေတာ့မွ အရွုံးမေပးပါနဲ႔။

၁၃။ သင့္ကို ေနာက္ျပန္ဆြဲထားေသာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ကန႔္သတ္ခ်က္ေတြကို ဖယ္ရွားပါ။

၁၄။ လမ္းညႊန္ျပသေပးနိုင္သူကို ရွာေဖြဆည္းကပ္ပါ။ Role Model ထားပါ။

၁၅။ “ကံဆိုးလိုက္တာ”၊ “မျဖစ္နိုင္ပါဘူး” စတဲ့ စကားလုံးေတြကို သင့္အဘိဓါန္ထဲက ဖယ္ထုတ္ထားပါ။

၁၆။ ကိုယ့္ရဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကို သိရွိၿပီး အျမဲသတိရပါ။
ဒီအခ်က္ေတြထဲမွာ သင္လုပ္နိုင္ဖို့ခက္ခဲတဲ့အခ်က္တစ္ခုမွ မပါပါဘူး။ အားလုံးက သင္လုပ္နိုင္တဲ့အေၾကာင္းအရာ ေတြခ်ည္းပါပဲ။

သင္သာ အမွန္တကယ္ခ်မ္းသာခ်င္သူ၊ ေအာင္ျမင္ခ်င္သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒါေတြကို သင္လုပ္ကို လုပ္သင့္တယ္ဆိုတာ သင္သိၿပီးသားျဖစ္မွာပါ။

သင္ကိုယ္တိုင္မေျပာင္းလဲခ်င္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္သူကမွ သင့္ကို လာၿပီးေျပာင္းလဲေပးလို့ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

Zawgyi(version)

၁။ ကိုယ္ပိုင္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ပါ။

၂။ ေလာင္းကစားမလုပ္ပါနဲ႔။

၄။ မလိုအပ္ဘဲ Facebook သုံးေနတဲ့အခ်ိန္ေတြကို ေလ်ာ့ခ်ပါ။

၅။ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို ထိန္းခ်ဴပ္ပါ။

၆။ ေကာင္းမြန္တဲ့ အေပါင္းအသင္းမိတ္ေဆြမ်ားရွာေဖြပါ။ပုံမွန္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလုပ္ပါ။

၇။ အလုပ္ ႏွင့္ စီးပြားေရးထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး လုပ္ေဆာင္တတ္ေအာင္ေလ့က်င့္ပါ။

၈။ ဆႏၵရွိတာေတြကို ေလ်ာ့ခ်ၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေတြသတ္မွတ္ပါ။ လက္ေတြ႕ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ပါ။

၉။ အခ်ိန္ဆြဲျခင္းမ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ။

၁၀။ စကားေျပာတာေတြကိုေလ်ာ့ပါ။ မ်ားမ်ားနားေထာင္တတ္ေအာင္ သင္ယူပါ။

၁၁။ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစသာ လူေတြကို ေရွာင္ရွားပါ။

၁၂။ ဘယ္ေတာ့မွ အရွုံးမေပးပါနဲ႔။

၁၃။ သင့္ကို ေနာက္ျပန္ဆြဲထားေသာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ကန႔္သတ္ခ်က္ေတြကို ဖယ္ရွားပါ။

၁၄။ လမ္းညႊန္ျပသေပးနိုင္သူကို ရွာေဖြဆည္းကပ္ပါ။ Role Model ထားပါ။

၁၅။ ကံဆိုးလိုကၱာ၊ မျဖစ္နိုင္ပါဘူး စတဲ့ စကားလုံးေတြကို သင့္အဘိဓါန္ထဲက ဖယၳဳတၳားပါ။

၁၆။ ကိုယ့္ရဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကို သိရွိၿပီး အ်မဲသတိရပါ။
ဒီအခ်က္ေတြထဲမွာ သင္လုပ္နိုင္ဖို့ခက္ခဲတဲ့အခ်က္တစ္ခုမွ မပါပါဘူး။ အားလုံးက သင္လုပ္နိုင္တဲ့အေၾကာင္းအရာ ေတြခ်ည္းပါပဲ။

သင္သာ အမွန္တကယ္ခ်မ္းသာခ်င္သူ၊ ေအာင္ျမင္ခ်င္သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒါေတြကို သင္လုပ္ကို လုပ္သင့္တယ္ဆိုတာ သင္သိၿပီးသားျဖစ္မွာပါ။

သင္ကိုယ္တိုင္မေျပာင္းလဲခ်င္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္သဴကမြ သင့္ကို လာၿပီးေျပာင္းလဲေပးလို့ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။