သုံးသိန္းရင္းရင္သိန္းတရာရမယ့္အလုပ္

Posted by

က်ပ္ေငြ သုံးသိန္းရင္းၿပီး ၊လသုံးဆယ္ႏွင့္ ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ဝင္ေငြသိန္းတစ္ရာရတဲ့ပ်ိဳးပင္ ေလးပါ။သူကေတာ့မကၠေဒးမီးယားလို့ေခၚတဲ့ (MICADAMIAS)အခြံမာသီးအျဖစ္ ေခ်ာကလက္ထဲထည့္စားတာတို့၊အျခားနည္းေပါင္းမ်ားစြာအသုံးျပဳလို့ရတယ္လို့သိရတဲ့အပင္မ်ိဳးေလးပါ

ဒီမ်ိဳးေစ့ကိုတစ္ေစ့ (၆ဝိ)က်ပ္ခန႔္ျဖင့္မ်ိဳးေစ့ငါးေထာင္ခန႔္ကို(က်ပ္ သုံးသိန္း ရင္းၿပီး )လြန္ခဲ့တဲ့လေပါင္းသုံးဆယ္ကလြယ္လြယ္ကူကူ ဝယ္ယူပ်ိဳးထားလိုက္တာပ်ိဳးပင္သုံးေထာင့္ငါးရာခန႔္အပင္ ျဖစ္ထြန္းလို့လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ပ်ိဳးပင္ကေလးေတြကိုတစ္ပင္သုံးေထာင္ခန႔္

လြယ္ကူစြာဝယ္ယူၾကေတာ့ေဟာသိန္းတစ္ရာက်ပ္(၁၀၀၀၀၀၀၀)က်ပ္ ဆိုတဲ့ ရလာဒ္ ကေလးက လူတိုင္းအတြက္။ ကိုဗစ္ ဆိုတာ မေၾကာက္ ဟို အရစ္ပါ တဲ့သူေတြမေၾကာက္နဲ႔သင့္ကိုလက္ကမ္းတဲ့ မ်ိဳးေစ့ေတြက သင့္အတြက္ ခြင့္ရက္မယူပဲပ်ိဳးၾကည့္လိုက္ပါ

သိန္းတစ္ရာ..။မကၠေဒးမီးယားပင္(Macadamia) မူရင္းေဒသၾသစေတးလ် ၊အေစ့အဆံတစ္တန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 6000၊ အပင္ႀကီးမ်ိဳး အျမင့္ေပ၆၀အက်ယ္ေပ၄၀ခန႔္မိုးေရခ်ိန္လက္မ၆၀အထက္ႀကိဳက္၊ပန္းပြင့္ခ်ိန္

၁၄ မွ၁၈ ဆဲဆီးယပ္ပင္လယ္ေရျမက္ႏွာျပင္အထက္၁၅၀၀မွ၃၀၀၀ ေပကိုင္းဆက္၄ႏွစ္အသီးသီး၊အေစ့စိုက္ ၆ႏွစ္စတင္သီး၊အစိုဓါတ္ရလၽွင္ႏွစ္ပါတ္လည္ သီးနိုင္ႏွစ္၆၀မွ ၁၀၀ ထိသီးနိုင္မ်ိဳး ခြံၾကမ္းႏွင့္ ခြံေခ်ာမ်ိဳးရွိ၊ပင္ၾကား

၂၅ေပခန႔္ပင္ျမင့္ ၆၀ ေပအက်ယ္၄၀ ေပခန႔္၊တစ္ဧကအသီးတစ္တန္မွငါးတန္ (၁) ႏွစ္ထြက္ရွိတစ္ဧက(၁)ႏွစ္ သိန္း၆၀-၁၀၀ထိရရွိနိုင္ဟုသိရပါတယ္။

Zawgyi(version)

က်ပ္ေငြ သုံးသိန္းရင္းၿပီး ၊လသုံးဆယ္ႏွင့္ ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ဝင္ေငြသိန္းတစ္ရာရတဲ့ပ်ိဳးပင္ ေလးပါ။သူကေတာ့မကၠေဒးမီးယားလို့ေခၚတဲ့ (MICADAMIAS)အခြံမာသီးအျဖစ္ ေခ်ာကလက္ထဲထည့္စားတာတို့၊အျခားနည္းေပါင္းမ်ားစြာအသုံးျပဳလို့ရတယ္လို့သိရတဲ့အပင္မ်ိဳးေလးပါ

ဒီမ်ိဳးေစ့ကိုတစ္ေစ့ (၆ဝိ)က်ပ္ခန႔္ျဖင့္မ်ိဳးေစ့ငါးေထာင္ခန႔္ကို(က်ပ္ သုံးသိန္း ရင္းၿပီး )လြန္ခဲ့တဲ့လေပါင္းသုံးဆယ္ကလြယ္လြယ္ကူကူ ဝယ္ယူပ်ိဳးထားလိုက္တာပ်ိဳးပင္သုံးေထာင့္ငါးရာခန႔္အပင္ ျဖစ္ထြန္းလို့လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ပ်ိဳးပင္ကေလးေတြကိုတစ္ပင္သုံးေထာင္ခန႔္

လြယ္ကူစြာဝယ္ယူၾကေတာ့ေဟာသိန္းတစ္ရာက်ပ္(၁၀၀၀၀၀၀၀)က်ပ္ ဆိုတဲ့ ရလာဒ္ ေကလးက လူတိုင္းအတြက္။ ကိုဗစ္ ဆိုတာ မေၾကာက္ ဟို အရစ္ပါ တဲ့သူေတြမေၾကာက္နဲ႔သင့္ကိုလက္ကမ္းတဲ့ မ်ိဳးေစ့ေတြက သင့္အတြက္ ခြင့္ရက္မယူပဲပ်ိဳးၾကည့္လိုက္ပါ

သိန္းတစ္ရာ..။မကၠေဒးမီးယားပင္(Macadamia) မူရင္းေဒသၾသစေတးလ် ၊အေစ့အဆံတစ္တန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 6000၊ အပင္ႀကီးမ်ိဳး အျမင့္ေပ၆၀အက်ယ္ေပ၄၀ခန႔္မိုးေရခ်ိန္လက္မ၆၀အထက္ႀကိဳက္၊ပန္းပြင့္ခ်ိန္

၁၄ မြ၁၈ ဆဲဆီးယပ္ပင္လယ္ေရျမက္ႏွာျပင္အထက္၁၅၀၀မွ၃၀၀၀ ေပကိုင္းဆက္၄ႏွစ္အသီးသီး၊အေစ့စိုက္ ၆ႏွစ္စတင္သီး၊အစိုဓါတ္ရလၽွင္ႏွစ္ပါတ္လည္ သီးနိုင္ႏွစ္၆၀မွ ၁၀၀ ထိသီးနိုင္မ်ိဳး ခြံၾကမ္းႏွင့္ ခြံေခ်ာမ်ိဳးရွိ၊ပင္ၾကား

၂၅ေပခန႔္ပင္ျမင့္ ၆၀ ေပအက်ယ္၄၀ ေပခန႔္၊တစ္ဧကအသီးတစ္တန္မွငါးတန္ (၁) ႏွစ္ထြက္ရွိတစ္ဧက(၁)ႏွစ္ သိန္း၆၀-၁၀၀ထိရရွိနိုင္ဟုသိရပါတယ္။