အိမ္ေမြးတိရစၧာန္မ်ားအတြက္ သူငယ္တန္းကေလးမ်ားလို သင္ၾကားေပးနိုင္တဲ့ မူႀကိဳအတန္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့နိုင္ငံ

Posted by

အိမ္ေမြးတိရစၧာန္မ်ားအတြက္ သူငယ္တန္းကေလးမ်ားလို သင္ၾကားေပးနိုင္တဲ့ မူႀကိဳအတန္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့နိုင္ငံ

ယေန႔ေခတ္မွာ တိရစၧာန္တစ္ေကာင္ကို အိမ္ေမြးတိရစၧာန္အျဖစ္ ထားရွိျခင္းက လူႀကိဳက္မ်ားလာခဲ့ပါတယ္ ။ သို့ေသာ္ သူတို့ကိုေကာင္းေကာင္းဂ႐ုစိုက္ျခင္း၊ ေကၽြးေမြးျခင္း၊ ေရခ်ိဳးျခင္း (သို့) သန႔္ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္းက အခ်ိန္မ်ားစြာလိုအပ္ဒါေၾကာင့္ လူမ်ားစြာဟာ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ေမြးခ်င္ၾကေပမယ့္ အလုပ္မ်ားလြန္းတာေၾကာင့္ မလုပ္နိုင္ၾကပါဘူး ။

ထိုအခ်ိန္မွစၿပီး ကိုရီးယားနိုင္ငံမွာ “pet kindergarten”လို့ေခၚတဲ့ ဝန္ေဆာင္မွုတစ္ခုက အိမ္ေမြးေခြးမ်ားထိန္းေက်ာင္းတဲ့အတန္းကို ဖြင့္လစ္ခဲ့ပါတယ္ ။မိသားစုရဲ့အိမ္ေမြးတိရိစၧာန္မ်ားကကေလးမ်ားကဲ့သို့ေက်ာင္းသြားနိုင္ၿပီးအတန္းသို့ေန႔တိုင္းလာရမာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို့က ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ေကၽြးေမြးျခင္းနဲ႔ အိပ္စက္ျခင္းကိုသာမက နည္းစနစ္က်စြာ သင္ၾကားေပးခဲ့ပါတယ္ ။ ေက်ာင္းသို့ေရာက္တဲ့အခါ ဆရာမ်ားက ေခြးမ်ားကိုသက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစရန္နဲ႔ ၎တို့ရဲ့ ေက်ာင္းသားေခြးမ်ားအတြက္ ထိုင္ခုံမ်ား စီစဥ္ေပးပါတယ္ ။

အတန္းစစခ်င္းမွာ ပထမဆုံးက ေခြးေတြရဲ့က်န္းမာေရးနဲ႔ အေျခအေနကို စစ္ေဆးဖို့ပါ ။ ၁၀:၃၀မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားက အားကစားေလ့က်င့္ရန္၊ က်န္းမာႀကံ့ခိုင္မွုနဲ႔ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မွုတိုးတက္ေစရန္ ပထမအတန္းကို စတင္ပါတယ္ ။

ထိုသင္ခန္းစာနဲ႔အတူ ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကိုသင္ၾကားရလြယ္ကူေစရန္ ေဟာင္သံမ်ားျဖင့္ အုပ္စုဖြဲ႕မွာျဖစ္ၿပီး ေခြးမ်ားက အလြန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ဆရာ့ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အျမဲလိုက္နာတာကိုေတြ႕ရပါတယ္ ။ ၁ နာရီမွာ ေန႔လယ္စာစားၿပီးေနာက္ ေခြးမ်ားက သူတို့ရဲ့အိပ္စက္ရန္ေနရာသို့ ျပန္လာၿပီး ဆရာရဲ့ သာယာေသာေတးဂီတကို နားဆင္ေစခဲ့ပါတယ္ ။

ေခြးမ်ားကို နည္းစနစ္က်စြာသင္ေပးၿပီး ဆရာမ်ားက သင့္ေတာ္တဲ့ သင္ၾကားေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္ passive အုပ္စုမ်ားနဲ႔တက္ႂကြတဲ့ အုပ္စုမ်ားကဲ့သို့ သီးျခားအုပ္စုမ်ားခြဲထားပါတယ္ ။ဒါတင္မကပါဘူး၊ အတန္းတက္တဲ့အခါ ေခြးေတြဟာသူတို့ရဲ့ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြလိုပဲသူတို့ရဲ့သင္ခန္းစာေဟာင္းေတြကိုစစ္ေဆးၿပီး မွန္တာကိုလုပ္ရင္ အရသာရွိတဲ့ အစားအစာေတြနဲ႔ ဆုေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

အဆိုပါ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္မူႀကိဳအတန္းမ်ားရဲ့ သင္တန္းေၾကးမ်ားက အေတာ္ေလးေဈးႀကီးတာကိုသိေသာ္လည္း လူမ်ားစြာက ၎တို့ရဲ့ အိမ္ေမြးတိရိစၧာန္မ်ားကို အေကာင္းဆုံးေစာင့္ေရွာက္မွုေပးရန္ ေငြသုံးစြဲရန္ ဆႏၵရွိေသးပါတယ္ ။