နိုင်ပွဲထပ်မံရရှိပြီ ချန်ပီယံလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ရှိလာတဲ့အောင်လ

Posted by

ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ႀကီး ေအာင္လ နိုင္ပြဲ ထပ္မံရရွိ

ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ MMA Fighter ႀကီး ေအာင္လအန္ဆန္ကေတာ့

ဘရာဇီးလ္သား ဂီလ္ဘာတိုနဲ႕ ထိုးသတ္တဲ့ ပြဲစဥ္အတြင္း ပထမအခ်ီမွာပဲ အနိုင္ယူ ထိုးသတ္သြားနိုင္ခဲ့ပါတယ္

ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ႀကီး ေအာင္လ နိုင္ပြဲ ထပ္မံရရွိ

ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ MMA Fighter ႀကီး ေအာင္လအန္ဆန္ကေတာ့

ဘရာဇီးလ္သား ဂီလ္ဘာတိုနဲ႕ ထိုးသတ္တဲ့ ပြဲစဥ္အတြင္း ပထမအခ်ီမွာပဲ အနိုင္ယူ ထိုးသတ္သြားနိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ႀကီး ေအာင္လ နိုင္ပြဲ ထပ္မံရရွိ

ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ MMA Fighter ႀကီး ေအာင္လအန္ဆန္ကေတာ့

ဘရာဇီးလ္သား ဂီလ္ဘာတိုနဲ႕ ထိုးသတ္တဲ့ ပြဲစဥ္အတြင္း ပထမအခ်ီမွာပဲ အနိုင္ယူ ထိုးသတ္သြားနိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ႀကီး ေအာင္လ နိုင္ပြဲ ထပ္မံရရွိ

ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ MMA Fighter ႀကီး ေအာင္လအန္ဆန္ကေတာ့

ဘရာဇီးလ္သား ဂီလ္ဘာတိုနဲ႕ ထိုးသတ္တဲ့ ပြဲစဥ္အတြင္း ပထမအခ်ီမွာပဲ အနိုင္ယူ ထိုးသတ္သြားနိုင္ခဲ့ပါတယ္။

Zawgyi(version)

ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ႀကီး ေအာင္လ နိုင္ပြဲ ထပၼံရ႐ြိ

ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ MMA Fighter ႀကီး ေအာင္လအန္ဆန္ကေတာ့

ဘရာဇီးလ္သား ဂီလ္ဘာတိုနဲ႕ ထိုးသတ္တဲ့ ပြဲစဥ္အတြင္း ပထမအခ်ီမွာပဲ အနိုင္ယူ ထိုးသတ္သြားနိုင္ခဲ့ပါတယ္

ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ႀကီး ေအာင္လ နိုင္ပြဲ ထပၼံရ႐ြိ

ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ MMA Fighter ႀကီး ေအာင္လအန္ဆန္ကေတာ့

ဘရာဇီးလ္သား ဂီလ္ဘာတိုနဲ႕ ထိုးသတ္တဲ့ ပြဲစဥ္အတြင္း ပထမအခ်ီမွာပဲ အနိုင္ယူ ထိုးသတ္သြားနိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ႀကီး ေအာင္လ နိုင္ပြဲ ထပၼံရ႐ြိ

ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ MMA Fighter ႀကီး ေအာင္လအန္ဆန္ကေတာ့

ဘရာဇီးလ္သား ဂီလ္ဘာတိုနဲ႕ ထိုးသတ္တဲ့ ပြဲစဥ္အတြင္း ပထမအခ်ီမွာပဲ အနိုင္ယူ ထိုးသတ္သြားနိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ႀကီး ေအာင္လ နိုင္ပြဲ ထပၼံရ႐ြိ

ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ MMA Fighter ႀကီး ေအာင္လအန္ဆန္ကေတာ့

ဘရာဇီးလ္သား ဂီလ္ဘာတိုနဲ႕ ထိုးသတ္တဲ့ ပြဲစဥ္အတြင္း ပထမအခ်ီမွာပဲ အနိုင္ယူ ထိုးသတ္သြားနိုင္ခဲ့ပါတယ္။