ဧရာမနက်ယ္ေကာင္ရဲ့ အသိုက္နဲ႔ နီးကပ္စြာ selfie ရိုက္ၿပီး ေနာက္ဆုံးမွာ အသက္ေပ်ာက္လုနီးပါးျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ လူငယ္တစ္ဦး

Posted by

နက်ယ္ေကာင္က လူကို နာက်င္မွုျဖစ္ေစတဲ့ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းၿပီး အဆိပ္ျပင္းတဲ့ အင္းဆက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း လူတိုင္း ေကာင္းစြာသိထားၾကပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ Facebook အသုံးျပဳသူအမ်ိဳးသားတစ္ဦးက အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့ နက်ယ္ေကာင္ရဲ့အသိုက္အနီးမွာ ရပ္ၿပီး ဓာတ္ပုံရိုက္ေနတဲ့ ပုံကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္ ။

၎က Facebook အသုံးျပဳသူမ်ားရဲ့ေနာက္မွာ မွတ္ခ်က္မ်ားစြာေပးတဲ့ အာ႐ုံစိုက္မွုရရွိထားတဲ့ ရယ္စရာအေၾကာင္းေလးျဖစ္ပါတယ္ ။

နက်ယ္ေကာင္နဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ရိုက္ထားတဲ့ပုံကို မၽွေဝၿပီး မီနစ္အနည္းငယ္အၾကာမွာပင္အဆိုပါ အမ်ိဳးသားကေဖာင္းပြေနတဲ့ မ်က္ႏွာပုံသ႑ာန္ကို facebook ေပၚ ေဝမၽွလာၿပီး ႏြားမ်ားရဲ့ တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ခံရတဲ့ လူတစ္ဦးနဲ႔ပင္ တူေနခဲ့ပါတယ္ ။

ထိုသို့ေသာအျပဳအမူကို အတုယူျခင္း လုံးဝမျပဳရလို့ ဆိုရပါမယ္ ။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ေနာက္တစ္ခုက အလြန္အဆိပ္ျပင္းတဲ့ အင္းဆက္ျဖစ္တာေၾကာင့္ အသက္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္ ။

Zawgyi(version)

နက်ယ္ေကာင္က လူကို နာက်င္မွုျဖစ္ေစတဲ့ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းၿပီး အဆိပ္ျပင္းတဲ့ အင္းဆက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း လူတိုင္း ေကာင္းစြာသိထားၾကပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ Facebook အသုံးျပဳသူအမ်ိဳးသားတစ္ဦးက အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့ နက်ယ္ေကာင္ရဲ့အသိုက္အနီးမွာ ရပ္ၿပီး ဓာတ္ပုံရိုက္ေနတဲ့ ပုံကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္ ။

၎က Facebook အသုံးျပဳသူမ်ားရဲ့ေနာက္မွာ မွတ္ခ်က္မ်ားစြာေပးတဲ့ အာ႐ုံစိုက္မွုရရွိထားတဲ့ ရယ္စရာအေၾကာင္းေလးျဖစ္ပါတယ္ ။

နက်ယ္ေကာင္နဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ရိုက္ထားတဲ့ပုံကို မၽွေဝၿပီး မီနစ္အနည္းငယ္အၾကာမွာပင္အဆိုပါ အမ်ိဳးသားကေဖာင္းပြေနတဲ့ မ်က္ႏွာပုံသ႑ာန္ကို facebook ေပၚ ေဝမၽွလာၿပီး ႏြားမ်ားရဲ့ တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ခံရတဲ့ လူတစ္ဦးနဲ႔ပင္ တူေနခဲ့ပါတယ္ ။

ထိုသို့ေသာအျပဳအမူကို အတုယူျခင္း လုံးဝမျပဳရလို့ ဆိုရပါမယ္ ။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ေနာက္တစ္ခုက အလြန္အဆိပ္ျပင္းတဲ့ အင္းဆက္ျဖစ္တာေၾကာင့္ အသက္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္ ။