ေရဆိုးေျမာင္းမ်ားအား သန႔္ရွင္းေရးျပဳလုပ္စဥ္ ၆ေပခန႔္ျမင့္ေသာ ႂကြက္တစ္ေကာင္ကို ေတြ႕ရွိရေသာေၾကာင့္ ထိတ္လန႔္သြားခဲ့ရသည့္ျဖစ္ရပ္

Posted by

ေရဆိုးေျမာင္းမ်ားအား သန႔္ရွင္းေရးျပဳလုပ္စဥ္ ၆ေပခန႔္ျမင့္ေသာ ႂကြက္တစ္ေကာင္ကို ေတြ႕ရွိရေသာေၾကာင့္ ထိတ္လန႔္သြားခဲ့ရသည့္ျဖစ္ရပ္

ေရဆိုးေျမာင္းမ်ားတြင္ လူတို့သည္ အမွိုက္မ်ားစြာကို အလြယ္တကူ စြန႔္ပစ္တတ္ၾကၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ပ်က္ဆီးေစတတ္သည္ကို သတိမျပဳမိဘဲရွိတတ္ၾကသည္။

ေရဆိုးေျမင္းထဲတြင္ အမွိုက္သရိုက္ေပါင္းစုံစုေနတတ္ၿပီး လူတိုင္းမကိုင္ခ်င္ဘဲ ရြံရွာဖြယ္ေကာင္း အရာေပါင္းစုံလည္းရွိေနတတ္သည္ပင္ျဖစ္သည္။

ယခုတြင္လည္း မကၠဆီနိုင္ငံ၏ ၿမိဳ့ေတာ္တြင္လည္း ေရဆိုးေျမာင္းမ်ားတြင္ အမွိုက္မ်ားျပည့္ေနေသာေၾကာင့္ သန႔္ရွင္းမွုမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

သန႔္ရွင္းေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၿမိဳ့အႏွံေရဆိုးေျမာင္းမ်ားအား သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ေနစဥ္တြင္ ေနရာတစ္ခု၌ ၆ေပခန႔္အျမင့္ရွိေသာ ႂကြက္တစ္ေကာင္ေၾကာင့္ ထိတ္လန႔္ခဲ့ရပါတယ္။

သန႔္ရွင္းေရးဝန္ထမ္းလည္းဟာလည္ ထိုႂကြက္ႀကီးအား အနီးကပ္ေသခ်ာစူစမ္းၾကည့္ေသာအခါ အ႐ုပ္ႀကီးတစ္ခုသာ ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ထိုအ႐ုပ္ႀကီး၏ ပုံမ်ားအား လိုင္းေပၚတင္ခဲ့ရာတြင္ လူမ်ားဟာလည္း အံၾသခဲ့ၿပီး မွတ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

Zawgyi(version)

ေရဆိုးေျမာင္းမ်ားအား သန႔္ရွင္းေရးျပဳလုပ္စဥ္ ၆ေပခန႔္ျမင့္ေသာ ႂကြက္တစ္ေကာင္ကို ေတြ႕ရွိရေသာေၾကာင့္ ထိတ္လန႔္သြားခဲ့ရသည့္ျဖစ္ရပ္

ေရဆိုးေျမာင္းမ်ားတြင္ လူတို့သည္ အမွိုက္မ်ားစြာကို အၾလယၱကူ စြန႔္ပစ္တတ္ၾကၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ပ်က္ဆီးေစတတ္သည္ကို သတိမျပဳမိဘဲရွိတတ္ၾကသည္။

ေရဆိုးေျမင္းထဲတြင္ အမွိုက္သရိုက္ေပါင္းစုံစုေနတတ္ၿပီး လူတိုင္းမကိုင္ခ်င္ဘဲ ရြံရွာဖြယ္ေကာင္း အရာေပါင္းစုံလည္းရွိေနတတ္သည္ပင္ျဖစ္သည္။

ယခုတြင္လည္း မကၠဆီနိုင္ငံ၏ ၿမိဳ့ေတာ္တြင္လည္း ေရဆိုးေျမာင္းမ်ားတြင္ အမွိုက္မ်ားျပည့္ေနေသာေၾကာင့္ သန႔္ရွင္းမွုမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

သန႔္ရွင္းေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၿမိဳ့အႏွံေရဆိုးေျမာင္းမ်ားအား သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ေနစဥ္တြင္ ေနရာတစ္ခု၌ ၆ေပခန႔္အျမင့္ရွိေသာ ႂကြက္တစ္ေကာင္ေၾကာင့္ ထိတ္လန႔္ခဲ့ရပါတယ္။

သန႔္ရွင္းေရးဝန္ထမ္းလည္းဟာလည္ ထိုႂကြက္ႀကီးအား အနီးကပ္ေသခ်ာစူစမ္းၾကည့္ေသာအခါ အ႐ုပ္ႀကီးတစ္ခုသာ ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ထိုအ႐ုပ္ႀကီး၏ ပုံမ္ားအား လိုင္းေပၚတင္ခဲ့ရာတြင္ လူမ်ားဟာလည္း အံၾသခဲ့ၿပီး မွတ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးခဲ့ၾကပါတယ္။