ဘယ္ေသာအခါမွ မႀကီးပြားနိုင္ေစသည့္ သား သမီး အမ်ိဳးအစားမ်ား…

Posted by

(၁)မိဘကို အိမ္ေစာင့္ထားျခင္း။

(၂)မိဘကေန အဝတ္ေလၽွာ္ဖြတ္ေပးရျခင္း။

(၃)မိဘက သား သမီးျပန္လာလၽွင္ ၿခံတံခါးဖြင့္ေပးရျခင္း။

(၄)မိဘကို သား သမီး ထိန္းခိုင္းျခင္း။

(၅)မိဘက ထမင္းခ်က္ျပဳတ္ ေကၽြးေမြးရျခင္း။

(၆)မိဘကို လစာေပးသလိုမ်ိဳး ေငြေပးျခင္း။

(၇)မိဘအမွားျပဳလၽွင္ လူေရွ႕သူေရွ႕ ဆူပူအျပစ္တင္ျခင္း။

(၈) မိဘက ဘုရားရွိခိုးလၽွင္ က်ယ္ျခင္း တိုးျခင္းကို ကဲ့ရဲ့ျခင္း။

(၉)မိဘကို ေမာင္ႏွမလို ေသဘာထားဆက္ဆံျခင္း။

(၁ဝ)မိဘကို ႏွေမ်ာတြန႔္တို ေပးကမ္းျခင္း။

(၁၁)မိဘစကားကို ပစ္ပယ္ျခင္း။ အေလးမထားျခင္း။….

ဒါမ်ိဳးေတြကို ေရွာင္ရွားၾကပါ၊ ဆင္ျခင္ၾကပါ၊ မလုပ္မိၾကပါေစနဲ႔။

မိဘဆိုတာ အစားထိုး မရနိုင္တဲ့ တန္ဖိုးအႀကီးမားဆုံး ရတနာေတြပါ။

Zawgyi(version)

(၁)မိဘကို အိမ္ေစာင့္ထားျခင္း။

(၂)မိဘေကန အဝတ္ေလၽွာ္ဖြတ္ေပးရျခင္း။

(၃)မိဘက သား သမီးျပန္လာလၽွင္ ၿခံတံခါးဖြင့္ေပးရျခင္း။

(၄)မိဘကို သား သမီး ထိန္းခိုင္းျခင္း။

(၅)မိဘက ထမင္းခ်က္ျပဳတ္ ေကၽြးေမြးရျခင္း။

(၆)မိဘကို လစာေပးသလိုမ်ိဳး ေငြေပးျခင္း။

(၇)မိဘအမွားျပဳလၽွင္ လူေရွ႕သူေရွ႕ ဆူပူအျပစ္တင္ျခင္း။

(၈) မိဘက ဘုရားရွိခိုးလၽွင္ က်ယ္ျခင္း တိုးျခင္းကို ကဲ့ရဲ့ျခင္း။

(၉)မိဘကို ေမာင္ႏွမလို ေသဘာထားဆက္ဆံျခင္း။

(၁ဝ)မိဘကို ႏွေမ်ာတြန႔္တို ေပးကမ္းျခင္း။

(၁၁)မိဘစကားကို ပစ္ပယ္ျခင္း။ အေလးမထားျခင္း။.

ဒါမ်ိဳးေတြကို ေရွာင္ရွားၾကပါ၊ ဆင္ျခင္ၾကပါ၊ မလုပ္မိၾကပါေစနဲ႔။

မိဘဆိုတာ အစားထိုး မရနိုင္တဲ့ တန္ဖိုးအႀကီးမားဆုံး ရတနာေတြပါ။